พลังขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่: ความสำคัญและการพัฒนา “Knowledge Workers”

ในยุคที่ข้อมูลและความรู้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดขององค์กร “Knowledge Workers” หรือคนทำงานฐานความรู้ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกต่างต้องการ 

เรามาทำความรู้จักกับ Knowledge Workers อย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ความหมาย แหล่งกำเนิด คุณสมบัติที่จำเป็น ไปจนถึงการจำแนกประเภทและตัวอย่างในโลกธุรกิจจริง

1. Knowledge Workers คืออะไร

Knowledge Workers คือผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก พวกเขาไม่ได้เน้นการใช้แรงกาย แต่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร งานของ Knowledge Workers มักเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้คำปรึกษา และการบริหารจัดการ

2. ใครเป็นคนแรกที่ใช้คำนี้

ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) กูรูผู้ทรงอิทธิพลด้านการบริหารจัดการ ได้บัญญัติศัพท์ “Knowledge Workers” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1959 ในหนังสือของเขาชื่อ “The Landmarks of Tomorrow” เขาเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งข้อมูลและความรู้ และคาดการณ์ว่า Knowledge Workers จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

3. Knowledge Workers ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ความรู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง: Knowledge Workers ต้องมีความรู้ลึกซึ้งในสาขาที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา: ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระบุปัญหา และหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม เป็นทักษะที่สำคัญของ Knowledge Workers

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม: การคิดนอกกรอบและนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ช่วยให้ Knowledge Workers สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่าง

ทักษะการสื่อสาร: ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ Knowledge Workers ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดของตนเองได้อย่างเข้าใจง่าย

ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต: โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ Knowledge Workers ต้องไม่หยุดพัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ความรู้และทักษะของตนเองทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร

4. Knowledge Workers ต้นแบบ The Right Persons

เมื่อพูดถึง Knowledge Workers แล้ว มีกูรูด้านบริหารจัดการท่านหนึ่งคือ Jim Collins มาต่อยอดจากแนวคิดนี้ เป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่า The Right Persons ในหนังสือ How the mighty fall 

ซึ่งเขานิยามว่า The Right Persons หมายถึง “คนดีซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะกับงานในวันนี้และอนาคต ที่สำคัญเป็นคนที่มีค่านิยมส่วนตัวสอดคล้องกับบรรทัดฐานของทีมงานที่เขาจะมาอยู่ด้วย”

โดย The Right Persons มีลักษณะดังนี้ 

1. ค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กร

2. ไม่ต้องการการควบคุมดูแล

3. เข้าใจคำว่าการมีความรับผิดชอบ

4. รับปากว่าจะทำอะไรแล้วต้องทำ

5. สนุกและเชื่อมั่นในงานและสิ่งที่ทำ

6. รับผิดเป็น ยกเครดิตให้คนอื่นได้

หากสนใจเรื่อง The Right Persons สามารถย้อนกลับไปอ่านได้ที่นี่ครับ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=918227723003336&set=a.210245080468274