ฝึกและพัฒนาการฟังเพื่อโน้มน้าว

หากคุณมีอาชีพ โค้ช ที่ปรึกษา วิทยากร Facilitator หรือผู้บริหาร

หน้าที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือ “สร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า”

ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีการโน้มน้าว (Influencing) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ถ้าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเขาเอง ก็ไม่จำเป็นต้องจ้างเรา

Influencing คือ การผสมผสานในทักษะเรื่อง สังเกต ถาม ฟัง และพูด

แต่ว่า คนส่วนใหญ่ไม่เคยฝึกการฟังมาก่อน

วันนี้ผมขอเสนอแบบฝึกหัด การฝึกการฟัง ครับ

ขั้นตอนฝึกการฟังคือ…

1. ไปที่ YouTube: Search ภาวะผู้นำ – โน้มน้าวด้วยการฟัง

2. ฟัง Clip ให้จบ 4 นาทีโดยไม่มีการจด

3. เมื่อฟังจบแล้ว ลองจดว่าจำอะไรได้บ้าง

4. ฟังใหม่ เปรียบเทียบว่าฟังได้กี่ %

5. ประเมินตนเองว่า “พลาดอย่างไร”

6. ลองฟัง Clip อื่นบ้าง

7. เปรียบเทียบผลว่าพัฒนาขึ้นเพียงใด

ลองฝึกดูครับ รับรองฟังเก่งขึ้นแน่นอนครับ