ฝึกการเขียนแบบเบนจามินแฟรงคลิน

เบนจามิน แฟรงคลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมสร้างชาติอเมริกา เป็นคนที่มีทักษะการเขียนที่เก่งมากคนหนึ่ง

เขาฝึกทักษะการเขียนด้วยตนเองมาได้อย่างไร

1. การวิเคราะห์และการเลียนแบบ: แฟรงคลินเลือกบทความที่เขาชื่นชอบจากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ จากนั้นเขาจะอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด หลังจากนั้นเขาจะจดบันทึกความคิดหลักๆ และสรุปเนื้อหาในลักษณะของเค้าโครง

2. การลงมือปฎิบัติฝึกฝนการเขียน: หลังจากไม่ได้อ่านบทความนั้นเป็นเวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์ เขาจะพยายามเขียนบทความนั้นอีกครั้งจากเค้าโครงที่เขาจดไว้ เพื่อทดสอบความสามารถในการจำและสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ในแบบฉบับของเขาเอง

3. การเปรียบเทียบและการปรับปรุง: หลังจากเขียนเสร็จ เขาจะเปรียบเทียบผลงานของเขากับบทความต้นฉบับ เพื่อดูว่ามีจุดใดที่สามารถปรับปรุงได้ และทำความเข้าใจว่าทำไมต้นฉบับถึงเขียนได้ดีกว่า

4. การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง: แฟรงคลินไม่หยุดที่การทำเพียงครั้งเดียว แต่เขาทำซ้ำกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้เขาพัฒนาทักษะการเขียนของเขาไปอย่างมาก

วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนเท่านั้น แต่ยังช่วยในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ การจดจำ และการสร้างสรรค์ เป็นวิธีการเรียนรู้จากากรลงมือทำที่ดี

แนวทางการฝึกทักษะการเขียนของเบนจามิน แฟรงคลินที่ได้กล่าวถึงนั้นมาจากหลายแหล่งที่มีการอ้างถึงชีวประวัติและวิธีการทำงานของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหนังสือ “The Autobiography of Benjamin Franklin” ซึ่งเป็นหนังสือที่เขาเขียนเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเอง ในหนังสือนี้ เขาได้กล่าวถึงวิธีการที่เขาใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียน รวมทั้งการฝึกฝนและวิธีการปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีหนังสือและบทความอื่นๆ ที่วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับวิธีการของเขา ซึ่งเหล่านักเขียนและนักประวัติศาสตร์ได้นำเสนอมุมมองและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้ การศึกษาจากหลายแหล่งข้อมูลช่วยให้เราได้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานและแนวคิดของแฟรงคลินในเรื่องนี้ครับ