ทบทวนตนเองเป็นระยะ ว่าเราพลาดอะไรไปบ้าง

ผมมักจะหาเวลาทบทวนตัวเองเป็นระยะว่า “เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้าง”

ได้คำตอบที่น่าสนใจ เลยขอนำมาแชร์

ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เคยแนะนำคนอื่น แต่กลับมาทำพลาดเสียเอง 

บทเรียนก็คือ – สิ่งที่เรารู้ เราอาจจะทำไม่ได้ทุกเรื่อง Knowing does not equal doing.

ปัญหาในการทำงาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคน 

และเรามักจะเริ่มต้นด้วยการคิดว่า “ปัญหาที่เราเผชิญนั้นมาจากคนอื่น”

แต่เมื่อนั่งลงไตร่ตรองให้ชัดเจนขึ้น “ปัญหาในชีวิตเรา เรานำมันเข้ามาเอง”

และมันมาจากความคิดของเรา ซึ่งมีต้นตออยู่ที่วิธีคิด และอัตตาของเรา

ทบทวนเพื่อให้เกิด การตระหนักรู้

การตระหนักรู้เพื่อให้เกิด สติ 

มีสติเพื่อให้ทำพลาด น้อยลงในอนาคต

นี่คือเรื่องที่ผมพลาดไปแล้ว และหวังว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองขึ้นมาบ้าง

1. จิตตกเป็นเรื่องปกติ ตกได้แต่อย่านาน

2. เวลารำคาญคนอื่น ต้นตอมาจากอัตตาเราเอง เมื่อใดที่เกิดความรำคาญคนอื่นขึ้นมา ซึ่งมีบ้างเป็นครั้งคราว เมื่อมีเวลามานั่งทบทวน จะพบว่า ความรำคาญ มาจากอัตตาเราทั้งนั้น เพราะเราคิดว่า “เขาทำไม่ได้ดั่งใจเรา” ซึ่งอัตตากำลังเอาเราเป็นบรรทัดฐาน แท้จริงแล้วเราไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาล ที่มาตรฐานของเราเท่านั้นที่ดีที่สุด

3. จิตอาสาได้ แต่คนอื่นอาจไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุน หรือเห็นดีเห็นชอบไปด้วย เพราะเขาเองก็มีเรื่องของเขาเยอะพออยู่แล้ว เรื่องสำคัญของเราอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญของเขา “อย่าคิดว่าเราทำดีแล้วคนอื่นจะร่วมมือร่วมใจแบบสุด ๆ” เป็นหน้าที่เราที่จะต้องทำให้เขาเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจก่อน เขาจึงให้ความร่วมมือแบบสุด ๆ ได้

4. อย่าคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่อง คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเรา  เขาอ่านใจเราไม่ได้ เราก็มีสมหวังบ้างและผิดหวังบ้าง ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะมาอ่านใจเราหรือมาเข้าใจเราไปทุกเรื่อง เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะทำให้เขาเข้าใจเจตนาของเรา (ที่เราคิดว่าดี)

5. หากไม่แน่ใจอะไรให้ถาม ที่เราด่วนสรุปเรื่องความคิดคนอื่น ส่วนใหญมักไม่ตรง หรือเข้าใจผิด

6. ทำดีทุกครั้ง อย่าคาดหวังว่าจะมีคนเห็นทุกครั้ง และเราจะต้องได้รับคำชื่นชมสมน้ำสมเนื้อเสมอ คิดแบบนั้นเรามีแต่จะผิดหวัง เนื่องจากคนมีความหลากหลาย จึงคิดต่างกัน และทุกคนก็ไม่ได้มีข้อมูลเหมือนกับที่เรามี

7. คำวิจารณ์เชิงลบ แทนที่จะต่อต้าน ควรนำมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น  หากใครวิจารณ์เราในเชิงลบ ปฎิกิริยาแรกที่ควรระวังคือ “อัตตาของตัวเรา” ที่จะออกมาต่อต้าน ตอบโต้ คนที่วิจารณ์นั้น จนปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในอนาคต ที่สำคัญ จะไม่มีใครคอยมาบอกให้เราปรับปรุงตัวเองอีกเลย ดังนั้น เราจึงควรขอบคุณคนที่บอก แล้วรีบนำข้อมูลกลับมาพิจารณาปรับปรุงตัวเอง

หากคิดว่ามีประโยชน์ ก็ลองนั่งทบทวนตัวเองดูก็ได้ครับ

ที่ผ่านมา “เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง”