ดุลพินิจในการประเมินคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ตอนนี้ Social Media Platform มีมากมาย

ทำให้เราสามารถจะรับรู้ข้อมูลได้เพียงปลายนิ้ว

แต่ว่า “เหรียญมีสองด้าน” เสมอ

ความเสี่ยงคือ เราจะเชื่อถือข้อมูลที่เรารับรู้ได้เพียงใด

ยิ่งในยุคที่มีคนตั้งตัวเป็น Influencer กันมากมายหลากหลายวงการ 

ทำให้เกิด “ผู้เชี่ยวชาญ” ด้วยการเติมสรรพนามนำหน้าชื่อตนเองเท่านั้น

ผมลองประมวลแนวทางจากประสบการณ์ส่วนตัว

และจากการที่ได้ฟัง/เห็น/อ่าน หลักคิด

ของผู้บริหารที่ดีและเก่งหลาย ๆ ท่าน

ผมพบเทคนิคที่พอจะประมวลออกมาได้ดังนี้ครับ

เทคนิคในการใช้ดุลพินิจประเมินความน่าเชื่อถือความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

แยกแยะให้ออกว่าเขากำลังให้…

ข้อมูล ความเห็น คำแนะนำ หรือคำถาม

ถ้าเขาให้ข้อมูล…

ก. ลองตรวจสอบต้นตอที่เขาอ้างอิง

ข. ลองตรวจสอบแหล่งอื่นประกอบด้วย

ค. ลองดูประวัติศาสตร์การให้ข้อมูลของเขา 

ถ้าเขาให้ความเห็น…

ก. มาจากประสบการณ์ตรงของเขาเอง

ข. มาจากการ อ่าน/รับรู้ จากแหล่งต่าง ๆ

ค. มาจากการ คาดการณ์/คาดเดา

ถ้าเขาให้คำแนะนำ…

ก. เป็นคำแนะนำที่เคยเวิร์คด้วยตัวเอง

ข. เป็นคำแนะนำที่คนอื่นไปทำแล้วเวิร์ค

ค. เป็นคำแนะนำครั้งแรก คุณลองเสี่ยงดวงดู

ถ้าเขาตั้งคำถาม…

ก. ถามให้เราใช้ความคิดหาคำตอบด้วยตัวเอง

ข. ถามเพราะต้องการให้เราล้มเลิกความคิด

ค. ถามให้เราลองไปหา คน/แหล่งที่รู้ เพราะเขาไม่รู้

ลองฝึกใช้ดูครับ

อาจจะเวิร์คบ้างไม่มากก็น้อยครับ 

แล้วแต่จริตของแต่ละบุคคลครับ