คุณลักษณะคนที่มีโอกาสเติบโตสูง

พื้นฐานเลยคือต้องทำงานเก่ง

และต่อยอดด้วยคุณลักษณะดังนี้…

1. รับฟังเรื่องราวแล้วเข้าใจได้เร็ว

จะทำได้ดีต้อง: มีสติ / อยู่กับปัจจุบัน / ทวนสิ่งที่ได้ยินในใจ / สรุปสิ่งที่ได้ยินกลับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจผู้พูด

ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดีเรื่องนี้คือ: วอกแวก / อยู่กับ Gadgets & Social Media มากไป / ฟังไปคิดไปว่าจะพูดอะไรโดยไม่ทันได้เข้าใจสิ่งที่ฟัง / มีอคติกับผู้พูดจึงตั้งธงตั้งแต่เริ่มได้ยิน / ไม่เคยทวนกลับ

2. เรียนรู้เรื่องซับซ้อนในเวลาอันสั้น

จะทำได้ดีต้อง: มีข้อมูลหลากหลายมาก่อน / มองภาพใหญ่ออก / พยายามมองหาแก่น / ตั้งใจฟัง 

ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดีเรื่องนี้คือ: ไม่เคยขวนขวายเรื่องข้อมูลอื่น / สนใจรายละเอียดปลีกย่อยทุกเรื่อง / หากติดประเด็นไหนจะถอนตัวไม่ขึ้น กลับมาถามซ้ำ ๆ เรื่องเล็ก ๆ

3. ยืดหยุ่นพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ 4. ทำงานภายใต้ความคลุมเครือได้ดี

จะทำได้ดีต้อง: เข้าใจเรื่อง VUCA / BANI

ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดีเรื่องนี้คือ: ยึดติด Comfort Zone อยากสบายแบบที่เคยเป็นมาก่อน

5. พูดให้คนเข้าใจง่ายด้วยคำพูดสั้น ๆ

จะทำได้ดีต้อง: คิดก่อนพูด / วิเคราะห์คนฟัง / เริ่มด้วยประโยชน์สำหรับคนฟัง / บอกสิ่งที่คาดหวังให้คนฟังจะได้รับ / เลือกพูดประเด็นหลัก / ระบุสิ่งที่จะถูกถามไว้เยอะ ๆ แล้วเตรียมคำตอบไว้ เมื่อถูกถามก็งัดออกมาตอบ

ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดีเรื่องนี้คือ: พูดไปเรื่อยเปื่อยแบบที่ตัวเองเข้าใจ

6. ถามเมื่อสงสัยหรือไม่เข้าใจ

จะทำได้ดีต้อง: มีระดับอัตตาที่เหมาะสม / ไม่อาย / ถามแบบสุภาพ 

ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดีเรื่องนี้คือ: มีระดับอัตตาต่ำ / กลัวเขาหาว่าโง่ 

7. เรื่องที่ทำไม่ได้ก็บอกว่าทำไม่ได้

จะทำได้ดีต้อง: อดีตมีเครดิตดี ส่วนใหญ่ทำงานออกมาได้ดีเสมอ เมื่อมีบางเรื่องที่คิดว่าเกินกำลังหรืองานล้นจริง ๆ และคิดว่าเป็นความไม่รับผิดชอบหากรับปากไปแล้วทำไม่ได้ ก็ปฎิเสธ

ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดีเรื่องนี้คือ: กลัวเขาหาว่าไม่รับผิดชอบ แต่พอทำไม่ได้ก็ถูกตำหนิว่า “ไม่รับผิดชอบ” อยู่ดี