คุณภาพของการตีความ = คุณภาพของผลงาน

คนทำงานฐานความรู้ หรือ Knowledge Workers ต้องใช้ความคิดในการทำงานเพื่อสร้างผลงาน

ความคิดที่ดี ส่งผลต่อการลงมือทำที่ดี 

การลงมือทำที่ดี ส่งผลต่อผลงานที่ดี

แล้ว “ความคิดที่ดีมาจากไหน”

ความคิดที่ดีมาจาก วิธีคิดที่ดี

วิธีคิดที่ดีมาจาก การตีความประสบการณ์ที่ดี

แผนภาพง่าย ๆ คือ…

ประสบการณ์ —> การตีความ —> ความคิด —> ลงมือทำ —> เป็นผลงาน

ลองดูจากตารางนี้ครับ

1. หากข้อ ก. เป็นบุคคลแรก 

การตีความของเขา ส่งผลให้ความคิดดี สู่การลงมือทำที่ดี และได้ผลงานดีขึ้น

2. หากข้อ ข.1 เป็นบุคคลที่สอง 

การตีความของเขา ส่งผลให้ความคิดลบ สู่การลงมือทำที่ลบ และได้ผลงานดีเท่าเดิม

3. หากข้อ ข.2 เป็นบุคคลที่สอง 

การตีความของเขา ส่งผลให้ความคิดลบ สู่การลงมือทำที่ลบ 

แต่ว่าคราวนี้หัวหน้าเห็นว่าเขาทำผิด 

หัวหน้าจึงตำหนิแรงขึ้น 

ส่งผลให้เขาผลงานยิ่งตกต่ำลงไปอีก 

เผลอ ๆ อาจจะยิ่งโทษหัวหน้าว่า “ตำหนิรุนแรงขาดความเห็นใจคนทำงาน” ไปอีก

หมั่นทบทวนการตีความของเราดูบ่อย ๆ นะครับ