คำถามที่ควรถามหัวหน้าเพื่อเข้าใจสไตล์การทำงานและสร้างการทำงานที่สอดประสาน

การเข้าใจหัวหน้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับ Knowledge Workers ที่ต้องใช้ความคิดและการวิเคราะห์สูง ซึ่งแต่ละคนมีความคิดและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน

ดังนั้น การตั้งคำถามเพื่อให้หัวหน้าอธิบายสไตล์การทำงานของเขา จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจเขา และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

คำถามที่ควรถามหัวหน้าแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ดังนี้:

1. เกี่ยวกับการสื่อสาร:

– หัวหน้าชอบสื่อสารแบบไหน ชอบคุยส่วนตัว ทางอีเมล หรือโทรศัพท์

– ชอบได้รับข้อมูลแบบไหน รายละเอียดครบถ้วน หรือ สรุปประเด็นสำคัญ

– ชอบให้ลูกทีมรายงานผลงานบ่อยแค่ไหน

– ชอบให้ถามคำถามหรือขอความคิดเห็นบ่อยแค่ไหน

– ช่องทางการติดต่อที่หัวหน้าสะดวกที่สุดคืออะไร

2. เกี่ยวกับการทำงาน:

– หัวหน้าคาดหวังผลลัพธ์แบบไหนจากงานของเรา

– ให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดในงานเรา (เช่น ถูกต้อง รวดเร็ว ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ)

– หัวหน้ามีวิธีวัดผลงานของเราอย่างไร

– หัวหน้าชอบให้เราทำงานแบบไหน (เช่น ทำงานอิสระ ทำงานเป็นทีม ฯลฯ)

– หัวหน้ามีนโยบายเกี่ยวกับการลาป่วย การลาพักร้อน การทำงานล่วงเวลาอย่างไร

3. เกี่ยวกับความสัมพันธ์:

– หัวหน้ามีสไตล์การเป็นผู้นำแบบไหน (เช่น ให้ความสำคัญกับลูกทีม มอบหมายงานท้าทาย ฯลฯ)

– หัวหน้าคาดหวังอะไรจากลูกทีมในเรื่องความสัมพันธ์

– หัวหน้ามีวิธีให้ Feedback กับลูกทีมอย่างไร

– หัวหน้าชอบให้ลูกทีมเสนอแนะความคิดเห็นอย่างไร

– หัวหน้ามีวิธีจัดการกับความขัดแย้งในทีมอย่างไร

4. คำถามเพิ่มเติม:

– อะไรคือสิ่งที่หัวหน้าคาดหวังจากเราใน 3 เดือนข้างหน้า

– อะไรคือเป้าหมายระยะยาวของหัวหน้าสำหรับเรา

– อะไรคือสิ่งที่หัวหน้ากังวลเกี่ยวกับเรา

– อะไรคือสิ่งที่หัวหน้าชอบเกี่ยวกับการทำงานกับเรา

– มีอะไรที่เราอยากให้หัวหน้ารู้เกี่ยวกับเราไหม

ข้อแนะนำ:

– เลือกเวลาที่เหมาะในการถามคำถามเหล่านี้ เช่น หลังเริ่มงานใหม่ หรือ ในช่วงประเมินผลงาน

– เตรียมคำถามล่วงหน้า จดบันทึกคำตอบของหัวหน้า

– ถามอย่างสุภาพ เปิดใจรับฟัง และแสดงให้หัวหน้าเห็นว่าคุณต้องการเข้าใจเขาอย่างแท้จริง

– ปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้า และสื่อสารกับเขาอย่างสม่ำเสมอ

– ถามคำถามเพิ่มเติมเมื่อคุณต้องการความชี้แจง

ผลลัพธ์:

– การเข้าใจหัวหน้าที่ดีขึ้น

– การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

– ความสัมพันธ์การทำงานที่ดีขึ้น

– ผลงานที่สอดประสานกันมากขึ้น

– ความพึงพอใจในการทำงานที่มากขึ้น

นอกจากการถามแล้วยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสไตล์การทำงานของเขาได้จาก:

– การสังเกตพฤติกรรมของเขา

– การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ

– การอ่านอีเมลและข้อความจากเขา

– การนำเสนอ Vision / Town Hall / Business Plan

สุดท้าย สิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารกับหัวหน้าอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และเคารพซึ่งกันและกัน