ความสามารถในการเผชิญแรงกดดันในการทำงาน

การเผชิญแรงกดดันในการทำงานเป็นทักษะที่สำคัญมาก

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสูงและความไม่แน่นอนมีมาก 

สำหรับ Knowledge Workers ใน High-Performance Organizations (HPO) 

ความสามารถนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรับมือกับความเครียดและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นตามมา

1. คนที่ประสบความสำเร็จเขามีหลักการคิดอย่างไรในการเผชิญแรงกดดันในการทำงาน

2. มีวิธีพัฒนาความสามารถใการเผชิญแรงกดดันในการทำงานขึ้นมาได้อย่างไรบ้าง

3. ประสบการณ์ที่ช่วยเตรียมตัวเราให้เผชิญแรงกดดันในการทำงานได้มากขึ้น

4. หนังสือแนะนำ

5. Ted Talks & Podcasts แนะนำ

1. หลักการคิดของคนที่ประสบความสำเร็จในการเผชิญแรงกดดัน

– มองปัญหาเป็นโอกาส: คนที่ประสบความสำเร็จมักมองปัญหาหรือความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

– การยอมรับความไม่แน่นอน: พวกเขายอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและชีวิต

– การพัฒนาความยืดหยุ่น: ความสามารถในการปรับตัวและคิดหาทางออกในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. วิธีพัฒนาความสามารถในการเผชิญแรงกดดัน

– การฝึกทักษะการจัดการเวลาและความเครียด: การมีวิธีการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการหาวิธีรับมือกับความเครียด

– การฝึกสติและการตระหนักรู้: การฝึกการมีสติและการรู้จักตัวเองสามารถช่วยในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

– การสร้างเครือข่ายสนับสนุน: การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถช่วยให้เรามีมุมมองที่หลากหลายและรับคำปรึกษาได้

3. ประสบการณ์ที่เตรียมตัวให้เผชิญแรงกดดันได้มากขึ้น

– การทำงานในโปรเจ็กต์ที่มีเป้าหมายสูง: การทำงานในโปรเจ็กต์ที่มีความท้าทายเป็นสิ่งที่สร้างความสามารถในการเผชิญแรงกดดัน

– การเป็นผู้นำในสถานการณ์วิกฤต: การมีบทบาทเป็นผู้นำเมื่อเกิดวิกฤตช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน

– การทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา: การปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงช่วยสร้างความยืดหยุ่น

-การทำงานกับทีมหลากหลายวัฒนธรรม: การทำงานกับคนจากวัฒนธรรมต่างๆช่วยให้เราเรียนรู้การปรับตัวและเข้าใจความแตกต่าง

– การรับมือกับความล้มเหลวและการวิพากษ์วิจารณ์: การเรียนรู้จากความล้มเหลวช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้น

– การทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่เข้มงวด: การเรียนรู้การจัดการเวลาและความเครียดภายใต้แรงกดดัน

– การเข้าร่วมในการอบรมและเวิร์กช็อป: การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆช่วยให้เราพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

4. หนังสือแนะนำ

ที่จะช่วยเสริมความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการเผชิญแรงกดดันในการทำงาน 

และสอดคล้องกับบทบาทของคุณในฐานะโค้ชเกรียงศักดิ์ ผมขอแนะนำหนังสือต่อไปนี้:

“Emotional Intelligence” โดย Daniel Goleman: หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นเรื่องของอารมณ์สติปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความเครียดและความกดดันในสถานที่ทำงาน

“The Stress-Proof Brain” โดย Melanie Greenberg PhD: หนังสือนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคนิคจากจิตวิทยาประยุกต์และวิทยาศาสตร์ประสาท

“Mindset: The New Psychology of Success” โดย Carol S. Dweck: ผลงานของ Dweck ที่พูดถึงการมี ‘growth mindset’ ซึ่งเป็นทัศนคติที่มองว่าความสามารถสามารถพัฒนาได้ ช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความท้าทายและความกดดันได้ดีขึ้น

“Resilience: The Science of Mastering Life’s Greatest Challenges” โดย Steven M. Southwick และ Dennis S. Charney: หนังสือนี้มุ่งเน้นเรื่องของความยืดหยุ่นทางจิตใจ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับความกดดันและความท้าทาย

“Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us” โดย Daniel H. Pink: หนังสือนี้สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและการทำงานภายใต้ความกดดัน

การอ่านหนังสือเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้เข้าใจและพัฒนาทักษะในการเผชิญแรงกดดันในการทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องมือในการสนับสนุนและพัฒนาตนเองและผู้อื่น

5. Ted Talks & Podcasts แนะนำ

การศึกษาเรื่องการเผชิญแรงกดดันในการทำงานผ่าน Ted Talks และ Podcasts สามารถช่วยให้คุณได้เห็นมุมมองและวิธีการที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ 

นี่คือแนะนำสองรายการ Ted Talk และสอง Podcast ที่น่าสนใจ:

Ted Talks

“How to make stress your friend” โดย Kelly McGonigal: ในการพูดคุยนี้, Kelly McGonigal พูดถึงวิธีการที่เราสามารถเปลี่ยนความเครียดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสุขภาพที่ดีขึ้น

“The happy secret to better work” โดย Shawn Achor: Shawn Achor แสดงให้เห็นว่าความสุขสามารถเพิ่มผลผลิตและความสำเร็จในงานของเราได้อย่างไร

Podcasts

“HBR IdeaCast” จาก Harvard Business Review: หาตอนที่พูดถึงการจัดการความเครียดและแรงกดดันในงาน พอดคาสต์นี้มีการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญและผู้นำธุรกิจจากทั่วโลก

“The Tim Ferriss Show”: Tim Ferriss มักสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จในหลายด้านและพูดถึงวิธีการรับมือกับความเครียดและแรงกดดัน คุณสามารถค้นหาตอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การฟังเนื้อหาเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคและมุมมองต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองและในการทำงานของเราได้ครับ