คนดี+คนเก่ง = รับผิดชอบขั้นเทพ

1. ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างผลงานให้ดีกว่าเดิม

2. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น

3. ใช้สื่อให้หลากหลายและต่อเนื่อง

4. บอกสิ่งที่ทำไปแล้ว ที่กำลังทำ และจะทำ 

5. ยืดหยุ่น ไม่ยึดติดเวลาทำงานปกติ

6. หากมีเวลาว่างเพิ่ม ของานที่อยากทำเพิ่ม

เรามาดูหลักคิดของแต่ละข้อกันครับ

1. ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างผลงานให้ดีกว่าเดิม

คนดีและเก่ง จะถามตัวเองเสมอว่า “ทำอย่างไรเราจะทำงานเดิมด้วยเวลาและทรัพยากรที่ลดลง” เขาจะมุ่งมั่นคิดวิเคราะห์กระบวนการ/ขั้นตอน/คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางตอบสนองลูกค้าให้ ดีขึ้น เร็วขึ้น ต้นทุนลดลง

แต่ต้องแน่ใจว่า เวลาที่เราจะทุ่มเทไปนั้น มันเป็น Priority สำคัญขององค์กร และเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่าด้วย

2. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น

ในอดีต คุณอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสสื่อสารตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่าง ๆ มากมายนัก แต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้เรามีโอกาสได้สื่อสาร ได้โชว์หน้าโชว์ตา ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้พบเจอหากเป็นภาวะปกติ เราจึงควรสื่อสารมากขึ้นอย่างเหมาะสม

3. ใช้สื่อให้หลากหลายและต่อเนื่อง

เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือเยอะ ซักซ้อมให้คล่องแคล่ว ฝึกและพัฒนาทักษะการพูด/การฟังให้เหมาะกับการ Video Conference ฝึกและพัฒนาการเขียนให้ดี ๆ เพราะภาษาเขียนที่เราเขียนไปอาจถูกส่งต่อไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น Key Person ในหลากหลายวงการได้

4. บอกสิ่งที่ทำไปแล้ว ที่กำลังทำ และจะทำ 

อย่าคิดว่าทุกคนรู้และเข้าใจเรื่องงานและสิ่งที่เราทำ พยายามปูบริบท แต่ต้องสั้นและกระชับ ในเรื่องที่เรากำลังสื่อสาร มีที่มาอะไร เรากำลังทำอะไร และเราจะทำอะไร รวมทั้งเราต้องการให้เขาทำอะไร เพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ

5. ยืดหยุ่น ไม่ยึดติดเวลาทำงานปกติ

อย่าอ้างว่า “นอกเวลาทำงาน” หรืออย่าเผลอพูดไปว่า “ปกติเวลาช่วง…ผมไม่สะดวก” เพราะโลกในปัจจุบันนี้เป็นบริบทใหม่ ทุกคนต้องพร้อมปรับตัว

6. หากมีเวลาว่างเพิ่ม ของานที่อยากทำเพิ่ม

เรื่องนี้สำคัญ หากเราทำงานของเราให้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะมีเวลาเหลือ 

ให้อาสาทำงานเพิ่ม โดยอาสางานที่เราถนัดและเป็นงานที่มีนัยสำคัญในขณะนี้

งานที่มีนัยสำคัญขณะนี้ เช่น… งาน Task Force กู้วิกฤติ / งานที่ต้องหาทางพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อสร้างรายได้ / งานยุทธศาสตร์ฟื้นฟูหลังวิกฤติ / งาน Quick-win อื่น ๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ ฯลฯ

หากบริบทเหมาะ และวัฒนธรรมองค์กรเอื้อ โอกาสเติบโตและก้าวหน้าจะยิ่งมีสูงมากขึ้นครับ