ของขวัญปีใหม่จากหัวหน้า (ที่ไม่ใช่เงิน/ตำแหน่ง)

สิ่งเหล่านี้ ต้นทุนต่ำ

อาจจะต้องใช้เวลาบ้าง

แต่สำคัญ ผลตอบรับมันยั่งยืน

ที่สำคัญ ทำให้คนเห็นว่า “หัวหน้าแคร์”

ของขวัญมูลค่าต่ำ คุณค่าสูง ที่หัวหน้ามอบให้ได้

1. สร้างแรงบันดาลใจในวิสัยทัศน์องค์กร

2. มอบหมายงานเก่ง และถูกจริตคนรับ

3. ชี้แนะเทคนิคการทำงานเพื่อลดปัญหา

4. ให้คำชม เมื่อทำได้ดี

5. ชี้แนะให้ปรับปรุงเมื่อทำพลาด

6. กรุยทางฝ่ายงานอื่นให้ราบรื่น

7. พูดคุยแนวทางความก้าวหน้าอาชีพ

มาดูตัวอย่างที่ทำได้จริงของแต่ละเรื่องกันครับ

1. สร้างแรงบันดาลใจในวิสัยทัศน์องค์กร

ตัวอย่างที่ทำได้จริง เช่น

– หัวหน้าพาลูกน้องไปเยี่ยมชมบริษัทอื่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

– หัวหน้าเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่แสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรสามารถทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งดีขึ้นได้อย่างไร

– หัวหน้าจัดเวิร์กช็อปหรือกิจกรรมที่กระตุ้นให้ลูกน้องคิดถึงอนาคตที่พวกเขาต้องการเห็นองค์กรเป็น

2. มอบหมายงานเก่งและถูกจริตคนรับ

ตัวอย่างที่ทำได้จริง เช่น

– หัวหน้าสังเกตุความสนใจและทักษะของลูกน้อง แล้วมอบหมายงานที่เหมาะสมกับพวกเขา

– หัวหน้าให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการเลือกงานที่จะรับผิดชอบ

– หัวหน้าให้ feedback เชิงบวกแก่ลูกน้องเมื่อทำงานเสร็จ

3. ชี้แนะเทคนิคการทำงานเพื่อลดปัญหา

ตัวอย่างที่ทำได้จริง เช่น

– หัวหน้าสังเกตุปัญหาในการทำงานของลูกน้อง แล้วหาทางแก้ไขร่วมกัน

– หัวหน้าแชร์เทคนิคการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกน้อง

– หัวหน้าจัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้กับลูกน้อง

4. ให้คำชมเมื่อทำได้ดี

ตัวอย่างที่ทำได้จริง เช่น

– หัวหน้าส่งอีเมลหรือข้อความส่วนตัวเพื่อชื่นชมลูกน้องเมื่อทำงานได้ดี

– หัวหน้าพูดถึงผลงานของลูกน้องในที่ประชุม

– หัวหน้ามอบรางวัลหรือโบนัสเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นกำลังใจ

5. ชี้แนะให้ปรับปรุงเมื่อทำพลาด

ตัวอย่างที่ทำได้จริง เช่น

– หัวหน้าพูดคุยกับลูกน้องอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

– หัวหน้าเสนอแนวทางการแก้ไขที่เป็นประโยชน์

– หัวหน้าให้กำลังใจลูกน้องในการปรับปรุงผลงาน

6. กรุยทางฝ่ายงานอื่นให้ราบรื่น

ตัวอย่างที่ทำได้จริง เช่น

– หัวหน้าแนะนำลูกน้องให้รู้จักกับคนในฝ่ายงานอื่น

– หัวหน้าช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ

– หัวหน้าสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ

7. พูดคุยแนวทางความก้าวหน้าอาชีพ

ตัวอย่างที่ทำได้จริง เช่น

– หัวหน้านัดคุยกับลูกน้องเป็นประจำเพื่อติดตามผลงานและวางแผนความก้าวหน้า

– หัวหน้าให้ feedback เชิงสร้างสรรค์แก่ลูกน้อง

– หัวหน้าช่วยลูกน้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในสายอาชีพ

ของขวัญเหล่านี้อาจดูเรียบง่าย แต่หากหัวหน้ามอบให้ด้วยความตั้งใจและใส่ใจ 

ลูกน้องจะรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจอย่างแน่นอน

ลองนั่งลง แล้ววิเคราะห์ดูว่า

ก. ลูกน้องแต่ละคนน่าจะถูกจริตกับข้อไหน

ข. ซักซ้อมแนวทางที่จะส่งมอบ

ค. ส่งมอบแล้วลองสังเกตปฎิกิริยา

ง. หากถูกจริต ก็หมั่นทำในอนาคต

จ. หากผลออกมาไม่ดี ก็ปรับแผน

เรื่องของคนแต่ละคน อาจคิด และเห็นต่างกัน

สังเกต ลงมือทำ ติดตามผล

เดี๋ยวก็ค่อย ๆ เก่งขึ้นเองครับ