การสร้างสายสัมพันธ์แบบยั่งยืน

ระบบ ระเบียบ โครงสร้าง และกระบวนการทำงาน

ถูกออกแบบมาเพื่อความสมดุลระหว่างผลประโยชน์และความเสี่ยง

โดยถูกออกแบบมาภายใต้ภาวะปกติว่าควรเสร็จภายในเวลาเท่าไร

ในชีวิตจริง งานมักจะมีความเร่งด่วนกว่าปกติบ่อย ๆ

สายสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้งานคล่องตัว รองรับความด่วนนั้นได้

แต่สายสัมพันธ์ที่ดี ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเมื่อเราต้องการความเร่งด่วน

มันเกิดจากการสะสมด้วยการทำความดีสนับสนุนคนอื่นในอดีต

แนวทางการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแบบยั่งยืน

1. ทำงานเราให้เร็วและมีคุณภาพ

2. ใช้เวลาและทรัพยากรให้คุ้มค่า

3. เวลาที่เหลือ ใช้จุดแข็งช่วยงานคนอื่น

4. นอกเวลางาน ใช้จุดแข็งงานจิตอาสา

5. ทำงานผิด ขอโทษรีบแก้ไขให้เร็ว

6. คนอื่นผิด เร่งงานเราเพื่อเป้าหมายร่วม

ขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

1. ทำงานเราให้เร็วและมีคุณภาพ

ถ้าเป้าหมายเรา 100% ใน 20 วัน

ให้เราทำให้เสร็จ 100% ใน 16 วัน ด้วยคุณภาพที่ดี

2. ใช้เวลาและทรัพยากรให้คุ้มค่า

ถ้าต้องใช้เงิน 100 บาท 

หาทางลดให้เหลือ 80 บาทด้วยคุณภาพเท่ากัน  

3. เวลาที่เหลือ ใช้จุดแข็งช่วยงานคนอื่น

จากสองข้อข้างบน

เราจะมีเวลาเหลือ 4 วัน

และเราประหยัดเงินบริษัท 20 บาท

เรานำเวลาที่เหลือไปอาสา โดยใช้จุดแข็ง… 

งานแก้วิกฤติองค์กร 

งานยุทธศาสตร์องค์กร

งานที่สำคัญและล่าช้ากว่าแผน

งานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำลังกังวล

4. นอกเวลางาน ใช้จุดแข็งงานจิตอาสา

นอกจากนี้ นอกเวลาทำงาน

เราควรอาสางานจิตสาธารณะที่เรามีความสนใจ

นำจุดแข็งเราไปช่วยงานจิตอาสาต่าง ๆ

เราอาจจะต้องเริ่มจากการอาสางานเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน

จนถึงจุดที่คนอื่นไว้วางใจเรา

เขาจะค่อย ๆ ให้งานสำคัญเพิ่มขึ้น

5. ทำงานผิด ขอโทษรีบแก้ไขให้เร็ว

ไม่มีใคร Perfect

เราจิตอาสา แต่เราก็มีโอกาสพลาด

เมื่อพลาด ไม่ต้องแก้ตัว ไม่ต้องทวงบุญคุณ

ขอโทษ แล้วรีบลงมือแก้ไขโดยรวม

พลาดแล้วแก้ไขเร็ว มักได้รับการจดจำที่ดี

6. คนอื่นผิด เร่งงานเราเพื่อเป้าหมายร่วม

หากคนอื่นผิด ทำให้งานเราช้าขึ้น

อย่าตำหนิเขา รีบทำงานเราให้เสร็จทัน

เขาจะเห็นในน้ำใจ

อนาคตเราอาจผิดแล้วขอให้เขาเร่งช่วยเราได้