การทำงานภายใต้ความคลุมเครือ (Dealing with Ambiguity) 

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงมีสูง ความผันผวนมีมาก

สิ่งที่ตามมาคือความคลุมเครือ (Ambiguity) หรือความไม่ชัดเจน มีมากขึ้น

อีกกรณีหนึ่งคือ คนที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร

เพราะว่ายิ่งสูงขึ้น ยิ่งมีเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยใหม่ ๆ มากขึ้น

ยิ่งต้องใช้ดุลพินิจมากขึ้นในเรื่องใหม่ ๆ

คนส่วนใหญ่ เติบโตมากับความคุ้นชิน

เราจะทำได้ดีในสิ่งที่เราเคยทำมาก่อน

ระบบการศึกษาส่วนใหญ่ก็สอนให้เราอยู่ในกรอบ

การทำงานในระดับปฎิบัติการ ก็มักจะมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน

ดังนั้น คนหลายคน จึงอาจจะไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ดี

เมื่อเผชิญความคลุมเครือ

แนวทางจะทำอย่างไร

เริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ก่อนว่า

“ความคลุมเครือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน”

หลังจากตระหนักแล้ว…

วิธีการจัดการความคลุมเครือก็คือ

1. มีสติ อยู่กับปัจจุบัน

2. มีแผนงานหลายฉากทัศน์ ปกติ/ดีมาก/แย่มาก

3. พร้อมปรับตัว อย่ายึดอัตตา หรือความสำเร็จในอดีต

4. เรียนรู้จากคนอื่น ที่เคยเกิดขึ้นเขาจัดการอย่างไร

5. อย่าวิเคราะห์มากไป หรือ ด่วนลงมือทำมากไป 

6. เรียนรู้ให้ไว ล้มเร็ว ลุกเร็ว ล้มลุกไปข้างหน้า