ProActive แบบไหนที่หัวหน้าประทับใจ

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Alexander Suhorucov

หากทำงานในองค์กรสมรรถนะสูง มีหัวหน้ามืออาชีพ แนวทางที่หัวหน้าส่วนใหญ่มองหาคือ…

1. คิดแทนหัวหน้าสามก้าว
2. ฟังการมอบหมายงานอย่างตั้งใจ
3. ทวนสิ่งที่เข้าใจ และถามแจกแจงสิ่งที่ไม่แน่ใจ
4. บอกแผนงานคร่าว ๆ ว่าจะทำอะไร
5. รับฟังความเห็นมาบูรณาการแผน
6. ประเมินความเสี่ยง ปรับแผน แล้วลงมือ

เรามาดูรายละเอียดทีละข้อกันครับ

1. คิดแทนหัวหน้าสามก้าว
ก้าวที่ 1 หัวหน้า จะนำงานที่เราส่งไปทำอะไร
ก้าวที่ 2 หัวหน้าของหัวหน้า จะนำงานนั้นไปทำอะไร
ก้าวที่ 3 หัวหน้าของหัวหน้าของหัวหน้า จะนำงานนั้นไปทำอะไร

2. ฟังการมอบหมายงานอย่างตั้งใจ หากเราคิดแทนสามก้าวจนเป็นนิสัย เราจะตระหนักว่า งานไม่ได้จบที่เราทำเสร็จ แต่ว่างานของเรามีเส้นทางอีกยาวไกล หากเราเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะฟังไม่ดี มันก็จะส่งผลกระทบอีกยาวไกลเช่นกัน

3. ทวนสิ่งที่เข้าใจ และถามแจกแจงสิ่งที่ไม่แน่ใจ คนสั่งงานน้อยคน จะสื่อสารได้ครบถ้วนตามที่เขาคิด เราในฐานะคนฟัง ก็มีโอกาสที่จะฟังได้ไม่ครบที่เขาพูด เป็นเรื่องปกติ ที่ข้อมูลจะตกหล่น ความเข้าใจจะคลาดเคลื่อน การทวนจึงเป็นความรับผิดชอบของเรา

อย่างไรก็ตาม จะมีบางประเด็นที่เราไม่แน่ใจ การถามแจกแจงเพื่อให้เข้าใจ จะทำให้คลาดเคลื่อนน้อยลงไปอีก

4. บอกแผนงานคร่าว ๆ ว่าจะทำอะไร หากเราพอคิดออกตอนนั้นเลย เราอาจบอกแผนคร่าว ๆ ให้เขาฟัง หากนึกไม่ออกทันที เราอาจจะต้องกลับไปนั่งร่าง
แล้ว ส่ง หรือ สื่อสาร แผนร่างให้เขาดูก่อน

5. รับฟังความเห็นมาบูรณาการแผน หากเขาดูแล้วเห็นชอบก็เดินหน้าต่อ หากเขามีความเห็นเพิ่มเติมมาให้ ก็นำมาบูรณาการในแผน

6. ประเมินความเสี่ยง ปรับแผน แล้วลงมือ ทุกแผนงานมีความเสี่ยงเสมอ ถึงจุดนี้ลองทวนดูว่าเรามองข้ามความเสี่ยงอะไรไปบ้าง ปรับแผนหากมีความเสี่ยงที่เพิ่งเห็น แล้วลงมือทำตามแผน