Mentor ในจินตนาการ

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: iStock Photo


Mentor หรือพี่เลี้ยง คือบุคคลหนึ่งที่มีส่วนทำให้คนอื่นได้พัฒนาตัวเอง ด้วยวิธี สอน แนะนำ ชี้แนะ คำถามจุดประกาย เล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจ มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี มีแนวคิดที่น่าสนใจ หรือการให้ Feedback

หากเรายังไม่มีโอกาสพบคนที่จะเป็น Mentor ให้เรา เราจะหา Mentor ได้จากไหนบ้าง ใช้จินตนาการครับ
ด้วยวิธีการดังนี้ครับ

ก. ระบุเรื่องที่เราต้องการพัฒนา
ข. ระบุชื่อบุคคลที่เก่งเรื่องนั้น
ค. จินตนาการว่าถ้าพบเขา จะถามเขาว่าอะไร ง. จินตนาการว่าเขาจะตอบเราว่าอย่างไร

ในข้อ ค. นั้น ถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหน่อยก็ดี เพราะว่าในข้อ ง. นั้น ก่อนจะจินตนาการ ให้เราไปค้นว่า
1. เขาเคยเขียนหนังสือเรื่องใดมาก่อน
2. เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบหนังสือเล่มใด
3. เขาเคยให้สัมภาษณ์เรื่องที่เราสนใจว่าอย่างไร
4. เคยมีคน พูดถึง เขียนถึง อ้างถึง เขา อย่างไร

เมื่อทำการบ้านมาดีพอ การจินตนาการก็ไม่ยากแล้วครับ