เรียนรู้จากประสบการณ์ยามวิกฤติ

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Nataliya Vaitkevich


โดยประยุกต์ใช้ 70/20/10 Model คือแนวคิดที่ Morgan McCall, Robert Eichinger และ Michael

Lombardo จาก Center for Creative Leadership

แนวคิดนี้บอกว่าการพัฒนา Soft Skills นั้น ทำได้โดยสามกิจกรรมตามสัดส่วนคือ
– จากชั้นเรียน / การฝึกอบรม 10%
– จากการโค้ช / มีพี่เลี้ยงช่วยสอน 20%
– จากประสบการณ์การทำงาน 70%

ที่สำคัญ ประสบการณ์ในยามวิกฤติ ยิ่งทำให้เราเก่งขึ้น

เพราะว่า…
ผลได้ผลเสียมันสูง
ใคร ๆ ก็จับจ้องมองอยู่ มีแรงกดดันเรื่องเวลา ดูเหมือนทางออกแทบจะเป็นไปไม่ได้

ดังนั้นทำให้เราต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้งานออกมาให้ได้ เช่น

ก. ใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบสุด ๆ
ข. ประสานงานสิบทิศ
ค. ลดอัตตาลงเพื่อทำงานกับคนทุกคน
ง. ลงมือทำทุกอย่างเพราะรอไม่ได้

เราจึงควรมองโอกาสของการอาสาทำงานช่วงวิกฤติ เป็นการพัฒนาความสามารถที่ดีในเวลาอันสั้น

หลักการก็คือ…
มองหาจุดแข็งของตัวเอง
อาสาใช้จุดแข็งจัดการ Pain point ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลักษณะงานช่วงวิกฤติที่เราควรอาสาเช่น

1. เป็นคณะทำงานแก้ปัญหาใหญ่
2. ช่วยประสานงานลูกค้ารายสำคัญ
3. เจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้
4. เข้าไปช่วยลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการ
5. เป็นคณะทำงานสื่อสารช่วงวิกฤติ
6. เป็นคณะทำงานปรับโครงสร้างองค์กร

อย่าเป็นคนเก่งที่สบายในช่วงวิกฤติ
เพราะจะทำให้เราติด “กับดักความสบาย” สุดท้ายจะไม่มีใครอยากส่งเสริมเราให้ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่