เป็นความรับผิดชอบที่ต้องนำเสนอให้เก่ง

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย


คนทำงานเก่งและรับผิดชอบสูงหลายคน นำเสนอไม่เก่ง

อาจจะมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือหลายสาเหตุ เช่น…

1. เพราะคิดว่า เป็นการเสนอหน้า
2. เพราะไม่ถนัด ในการนำเสนอ
3. เพราะเป็นคนขี้อาย พูดแล้วตื่นเต้น
4. เพราะเป็นคนเก็บตัว ไม่ค่อยนำเสนอ
5. คิดว่ารับผิดชอบทำงานเต็มที่แล้ว

แต่ว่า มีสมการอยุติธรรม ที่หลายคนไม่ตระหนัก สมการที่ว่าคือ…

ทำงานเก่ง + นำเสนอไม่เก่ง = ดูไม่เก่ง ทำงานไม่เก่ง + นำเสนอเก่ง = ดูเก่ง

ผมขอเสนอสมการใหม่ ที่ยุติธรรมกว่า คือ… ทำงานเก่ง + นำเสนอเก่ง = เป็นคนเก่ง

ดังนั้น หากสาเหตุ ตั้งแต่ข้อ 1.-5. เป็นต้นตอ ของการไม่กล้านำเสนอ

ผมขอแนะนำ ชุดความคิดใหม่ ว่า… มันเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน

ที่ต้องนำเสนอความคิดที่ดี ให้คนอื่นเข้าใจ

เพราะความคิดที่ดี นำไปสู่การลงมือทำที่ดี และนำไปสู่ผลงานที่ดี สุดท้ายผลประกอบการก็ดี

หากความคิดที่ดีของเรา ไม่สามารถนำเสนอออกมาได้ดี การลงมือทำก็อาจจะออกมาไม่ดี และนำไปสู่ผลประกอบการที่ไม่ดี

เราในฐานะที่ไม่รับผิดชอบสื่อสารให้ดี จึงถือว่าไม่รับผิดชอบ ส่งผลให้ผลประกอบการที่ไม่ดี

หากเรามีชุดความเชื่อใหม่แล้ว ที่เหลือก็ลงมือฝึกฝนการนำเสนอทันทีครับ