เปลี่ยนตัวเองใหม่

บทความ: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: iSock

มืออาชีพควรหมั่นพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้น

ซึ่งหมายถึงการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง สัญญาณที่บอกว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง

ก. หัวหน้าบอกว่าคุณกำลังติดอยู่ใน Comfort Zone
ข. ผลการประเมินดี แต่คุณรู้ว่าคุณทำได้ดีกว่านี้อีกเยอะ
ค. คุณรู้สึกสบายกับงานที่ทำ จนไม่สบายใจ
ง. คุณเห็นว่าอนาคตมีความเสี่ยง

แต่ว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ “ไม่กล้า” เปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านั้น มักจะเกิดจาก ความเชื่อ/ความกลัว/ความเข้าใจผิด

ซึ่งล้วนเกิดมาจากการ “มีความคิดที่ไม่ชัดเจน” เช่น…

1. ไม่กล้า Present งานมากขึ้น เพราะ กลัวทำได้ไม่ดี
2. ไม่กล้า แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมมากขึ้น เพราะ กลัวคนหมั่นไส้
3. ไม่กล้า แสดงความคิดเห็นต่างกับคนอื่นมากขึ้น เพราะ กลัวคนไม่ชอบหน้าเรา
4. ไม่กล้า โน้มน้าว สิ่งที่ดี/ถูกต้อง เมื่อมีคนอื่นค้าน เพราะ กลัวทำให้เขาไม่สบายใจ/กลัวดูไม่ดี
5. ไม่กล้า Feedback สิ่งที่ควรปรับปรุงให้คนที่เราหวังดีมากขึ้น เพราะ กลัวเขาไม่ชอบเรา
6. ไม่กล้า มอบหมายงานสำคัญให้คนอื่นมากขึ้น เพราะ กลัวเขาทำงานออกมาไม่ดี

ต้องทำ “ความคิดให้ชัดเจน” ก่อน จึงค่อยเปลี่ยน พฤติกรรม/การกระทำ “ความคิดที่ชัดเจน” ที่ควรจะเป็น ในแต่ละเรื่องคืออะไร

1. กล้า Present งานมากขึ้น เพราะ ทำให้คนอื่นได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรานำเสนอ / เป็นความรับผิดชอบ
2. กล้า แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมมากขึ้น เพราะ ทำให้คนรับทราบถึงความคิดดี ๆ ของเรา / ทำให้เรามี โอกาสก้าวหน้ามากขึ้น
3. กล้า แสดงความคิดเห็นต่างกับคนอื่นมากขึ้น เพราะ เป็นเรื่องปกติในการทำงาน / มืออาชีพด้วยกันย่อม เข้าใจ
4. กล้า โน้มน้าวในสิ่งที่ดี/ถูกต้อง แต่คนอื่นค้านมากขึ้น เพราะ เป็นมืออาชีพที่ยึดความดี/ความถูกต้อง
5. กล้า Feedback สิ่งที่ควรปรับปรุงให้คนที่เราหวังดีมากขึ้น เพราะ เราหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงดีขึ้น / ใน อนาคตเขาจะได้กล้า Feedback เราในสิ่งที่เราควรปรับปรุงด้วย
6. กล้า มอบหมายงานสำคัญให้คนอื่นมากขึ้น เพราะ เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาและเราพร้อมจะ Coach ให้เขาทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวของเขาเอง

หากความคิดชัดเจน การกระทำแม้ไม่ชัดเจน ประสบการณ์จะพัฒนาดีขึ้นเอง

คุณพร้อมที่จะ “กล้าเปลี่ยนแปลง” ในเรื่องใดก่อนดีครับ

สิงที่ควรเปลี่ยนตัวเองใหม่

1. กล้า Present งานมากขึ้น
2. กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมมากขึ้น
3. กล้าแสดงความคิดเห็นต่างกับคนอื่นมากขึ้น
4. กล้าโน้มน้าวในสิ่งที่ดี/ถูกต้อง แต่คนอื่นค้านมากขึ้น
5. กล้า Feedback สิ่งที่ควรปรับปรุงให้คนที่เราหวังดีมากขึ้น
6. กล้ามอบหมายงานสำคัญให้คนอื่นมากขึ้น