เปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนชีวิต

“เกรียงศักดิ์ ผมอยากมีเวลาเพิ่มขึ้น  จะได้มาโค้ชทีมผม  ผมชอบหนังสือ The Talent Masters  เขาบอกว่าผู้บริหารเก่ง ๆใช้เวลาอย่างน้อย 1ใน 4 เรื่องคน  เช่นที่ GE และ P&G  ผู้บริหารระดับสูงใช้เวลาเกือบ 40% พัฒนาผู้นำของเขา”

“ไบรอันคุณตั้งใจจะใช้เวลาเท่าไรครับ”

“อยากเริ่ม 25% ก่อน  ผมมีผู้บริหาร 5 คน  ผมอยากใช้เวลาโค้ชพวกเขาตัวต่อตัวคนละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์”

“ดีนี่ครับ”

“แต่ผมไม่มีเวลา”

“ทำไมละ”

“2 ใน 3 หมดไปกับประชุม  อีก 1 ใน 3 หมดไปกับการตรวจงานของทีม” 

“ตรวจอะไรครับ”

“5 คนที่รายงานผม  มีโครงการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน  เมื่อเขาส่งงานโครงการมาให้ผมดู  ผมจะนั่งวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดให้ทุกโครงการ  มันใช้เวลามากเลย”

“เมื่อคุณวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดอย่างละเอียดทุกโครงการ  ปัญหายังเกิดหรือไม่”

“ก็ยังเกิดอยู่”

“คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรหรือ”

“แทนที่จะวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดทุกโครงการอย่างละเอียด  ผมอาจจจะวิเคราะห์พอควรสำหรับโครงการที่คนคุมรับผิดชอบสูง ๆ  และโครงการที่สำคัญไม่มากนัก  น่าจะมีเวลาเพิ่มได้วันละ 1 ชั่วโมงนะ”

“อะไรขัดขวางคุณละ”

“ผมปล่อยวางไม่ได้นะ”

“ทำไมหรือ”

“ผมเชื่อว่า  ทุกโครงการต้องไม่มีปัญหา”

“ความเชื่อนี้สมเหตุสมผลไหม”

“ไม่หรอก”

“ถ้าจะปรับความเชื่อใหม่ที่สมเหตุสมผล  และช่วยให้คุณมีเวลาเพิ่มวันละชั่วโมง  จะปรับเป็นอะไรดีครับ”

“ทุกโครงการควรมีปัญหาน้อยที่สุด”

“ดีครับ  คิดว่าเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมครับ”

“คิดว่าไม่นะ  ผมเข้าอบรมบริหารเวลาตั้งหลายครั้งไม่เวิร์ค”

“คุณเชื่อว่า ทุกโครงการต้องไม่มีปัญหา ตั้งแต่เมื่อไร”

“20 ปีมาแล้ว  ตอนผมเริ่มงานใหม่ ๆ  มีโครงการเล็กโครงการหนึ่งที่ผมทำเกิดปัญหาใหญ่ขึ้น  นายตะคอกด่าผมกลางห้องประชุม  ผมยังจำติดตาเลยเขาบอกว่า  แกอย่าพลาดปล่อยให้เกิดปัญหากับโครงการใดอีกลยโดยเด็ดขาด  ผมอายสุดขีดและบอกกับตัวเองเลยว่าจะไม่มีวันพลาด  มันทำให้ผมทำโครงการดีเลิศตั้งแต่นั้นมา  ไม่นานผมก็ได้รับโปรโมทแซงเพื่อน ๆ”

“ไบรอัน  ในหัวคุณมีสองเสียงที่คุยกันอยู่คือ Autopilot หรือนักบินอัตโนมัติที่เกิดจากความเชื่อที่มีมานาน  กับเสียงที่รู้ตัวเองที่อยากมีพฤติกรรมใหม่  เสียงไหนมันชนะละ”

“Autopilot นะซี”

“แก้ไขยังไงดีละ”

“ถ้าผมมีสติรู้ตัวตลอดนะ  Autopilot คงทำอะไรไม่ได้”

“ดีครับ  จะทำอย่างไรให้มีสติมากขึ้นในระหว่างวันละ”  

“ไม่ทราบครับ  บอกผมหน่อย”

“วิธีของผมอาจจะไม่เวิร์คกับคุณนะไบรอัน”

“ลองบอกมาซี”

“เวลาที่ผมต้องการเร่งความเชื่อใหม่เพื่อคานกับความเชื่อเดิมที่ไม่สมเหตุสมผลนั้น  ผมจะทำแบบนี้คือ

1. นั่งสมาธิ  ตามคำแนะนำของโค้ชผม เดวิด บินเนียน  เดวิดแนะให้ผมซื้อซีดี  Meditations for Manifesting by Dr. Wayne Dyer  ซึ่งแนะนำขั้นตอนง่ายๆของการนั่งสมาธิในตอนเช้า 20 นาที 

2. ผมจัดทำความเชื่อใหม่ที่มันสมเหตุสมผล  แล้วผมก็จัดการบันทึกมันลงสมองของผม  โดยวิธีการอ่านทวน  และตอกย้ำความคิดในตอนเช้า  กลางวัน  และเย็น  ให้ขึ้นใจ  แต่ต้องทำต่อเนื่องกัน 21 วัน

3. ในตอนจัดทำความเชื่อใหม่  ผมจะต้องหาทางโต้แย้งความเชื่อเดิมด้วยการหาเหตุผลมาคานความเชื่อเดิมเมื่อใดก็ตามหากมันเกิดความคิดแวบนั้นขึ้นมาในหัว  โดยใช้คำถามว่า  “ถ้าความเชื่อเดิม เช่นของคุณที่บอกว่า ทุกโครงการต้องไม่มีปัญหา  เป็นความจริง  มีหลักฐานอะไรมายืนยัน  ซึ่งคำตอบก็คือไม่มี  ในขณะที่ความเชื่อใหม่จะมีหลักฐานสนับสนุน  

วิธีที่เล่ามาช่วยลดความเชื่อเดิม  แต่ไม่สามารถขจัดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลออกจากความคิดเราได้ทั้งหมด  เพราะมันใช้เวลาสะสมมานาน  แถมยังช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอีก  อย่าคิดว่าความเชื่อใหม่ที่มีไม่กี่วัน  จะทดแทนความเชื่อเดิมที่ฝังแน่นมานานได้  

คำแนะนำคือ  การมีสติ  รู้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่  เพราะอะไร  แล้วพยายามตอกย้ำความเชื่อใหม่บ่อย ๆ ครับ”