อัตตาสูง จะแก้ไขอย่างไร

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Antony Trivet


ความมั่นใจในตนเองนั้น เป็นเรื่องสำคัญ
หากมีน้อยไป ก็อาจทำให้ คนอื่นไม่เห็นศักยภาพของเรา หากมีมากไป ก็อาจทำให้ คนอื่นไม่ให้ความร่วมมือ แถมเขายังมองว่าเรา “อัตตาสูงเกินไป”

โดยทั่วไป หากเรามั่นใจในตนเองน้อยไป มักจะมีคนบอกเรา และมักมีคำแนะนำที่ดีให้ แต่หากเรามั่นใจในตัวเองมากไป อาจจะไม่ค่อยมีคนบอกเรา

หรือมีคนบอกเราอ้อม ๆ แล้วเราก็ไม่ Get หรือเกิดความตระหนักรู้
คนที่มั่นใจในตัวเองสูง จึงมักพกความมั่นใจติดตัวไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดผลเสียในอนาคต เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรามั่นใจในตนเองมากเกินไป
ก. ลองสังเกตคำพูดที่มีนัยเหล่านี้

“คุณมีความมั่นใจในตัวเองดีนะ” เขาอาจกำลังบอกว่า “คุณมันดื้อ ไม่ฟังคนอื่นเลย” “คุณมีจุดยืนที่ชัดเจนนะ” เขาอาจกำลังบอกว่า “คุณไม่ยืดหยุ่นเลย เอาแต่ได้” “ดูคุณมุ่งมั่นมากนะ” เขาอาจกำลังบอกว่า “คุณไม่คำนึงถึงความรู้สึกคนอื่นเลย” “คุณมุ่งที่งานมากเลยนะ” เขาอาจกำลังบอกว่า “คุณลองคำนึงถึงคนดูบ้างซิ”

ข. ลองทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา หรือ Psychometric Test หลาย ๆ ชนิด เช่น StrengthsFinder, MBTI, DISC, The 5-Factor Model, The Enneagram แล้วมองหาแบบแผน โดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจในตนเองสูง ไป เพราะแต่ละชนิดจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

หากคิดว่า เรามีความมั่นใจสูงเกินควร แนวทางแก้ไขคือ

1. ถามกัลยาณมิตรว่าใครมั่นใจอย่างเหมาะสม
2. สังเกตวิธีคิดและพฤติกรรมของคนผู้นั้น
3. ลองนำมาปรับใช้ดูเท่าที่จะทำได้
4. สอบถาม Feedback จากคนรอบตัวเรา
5. ปรึกษา Mentor หรือ Coach