สิ่งที่ซีอีโอไม่รู้

ซีอีโอเป็นตำแหน่งที่เหงา หลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเขามักจะทราบเป็นคนสุดท้าย

ไม่ง่ายที่คนจะบอกเขาโดยเฉพาะเรื่องลบ ยิ่งหากเป็นจุดอ่อนหรือดุลยพินิจผิด ๆ ของซีอีโอยิ่งยากไปใหญ่

สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่พนักงานและผู้บริหารอยากบอกซีอีโอแต่อาจไม่มีโอกาส

  1. คนไม่เชื่อข่าวดีที่พร่ำเพรื่อ โดยเฉพาะในยามวิกฤต เป็นเรื่องที่ดีและจำเป็นที่ผู้นำต้องมั่นใจและคิดเชิงบวกกับการฝ่าวิกฤตที่เผชิญอยู่ อุปมาดั่งนายท้ายเรือที่ไม่มั่นใจว่าจะฟันฝ่ามรสุมไปได้โอกาสที่เรือจะล่มคงจะมีมาก แต่ว่าหากผู้นำคิดจากภาพลวงตาที่เกินจริงก็อันตราย ซีอีโอบางคนก็รู้ว่าที่จริงแล้วโอกาสรอดไม่มีแต่ก็ยังฝืนสื่อสารออกไปโดยหวังว่าจะหลอกคนของตน สมัยนี้คนเราไม่โง่ คนมีแนวโน้มจะสงสัยกับข่าวดีที่ดูเกินจริง ยิ่งตอกย้ำพร่ำเพรื่อยิ่งน่ากลัว สมัยนี้ข่าวสารต่าง ๆ สามารถหาได้จากปลายนิ้ว พวกเขาก็อาจจะตรวจพบเรื่องราวที่แท้จริงได้ หากซีอีโอสามารถสื่อสารความจริง แม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องร้ายก็น่าจะทำ เพราะว่าเป็นความถูกต้องที่เราจะสื่อกับคนของเราอย่างตรงไปตรงมา
  2. มีคนที่ผลงานแย่แต่ผลประเมินกลับดีหรือพอใช้ได้อยู่มาก โดยเฉพาะหากมีผู้บริหารระดับฝ่ายบางคนที่ชอบปกป้องคนของเขา เขาอาจจะรายงานว่าคนของตนดีและยอดเยี่ยมทั้งหมด แต่ว่าทำไมผลงานของฝ่าย ฯ จึงออกมาแย่กลับไม่ได้รับการตรวจสอบ ในระดับล่างคนเขามองออกว่าใครทำอะไร และได้รับผลตอบแทนอย่างไร คนระดับล่างอาจจะไม่อยากบอกไปยังซีอีโอ หรือบางกรณีซีอีโอก็ดันมีคนที่สกัดข้อมูลได้ดีจนเข้าไม่ถึงนาย
  3. ซีอีโอบางคนเลือกฟังไม่กี่คน ซีอีโอมักจะสนิทกับคนที่รายงานตรงกับเขาไม่กี่คน โดยเฉพาะคนที่ศรศิลป์ไปกันได้ดี คนเหล่านี้มักจะมีศิลปะในการบริหารเจ้านาย ดังนั้นเขามักจะเลือกสื่อสารเท่าที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเขา ช่องทางของข้อมูลไปที่ซีอีโอจึงมีจำกัด ในบางบริษัทจึงมีระบบการประชุมข้ามนาย คือนายของนายจะประชุมกับคนทำงานโดยไม่มีนายอยู่ด้วย โดยอาจทำเป็นระยะเช่นทุกไตรมาส ด้วยวิธีนี้ข่าวสารไม่สามารถถูกสะกัดได้จากบรรดานาย ๆ ทั้งหลาย
  4. คนวิตกเมื่อนายเขาตกงาน คนจะพลอยกังวลว่าเขาอาจจะตกงานได้ นายหลายคนเลือกที่จะกดดันกับคนที่รายงานตรง โดยไม่พยายามกดดันไปที่ระดับปฏิบัติการ เพราะรู้ว่าระดับล่างอาจจะทนแรงกดดันไม่ได้ แต่เขาหารู้ไม่ว่า การที่นายถูกกดดันจากเบื้องบนนั้น ข่าวมันถึงทุกคน “นี่เธอรู้ไหมว่านายเธอโดนอัดในที่ประชุมเละเลย” ข่าวสารเหล่านี้ทำให้คนตีความไปว่านายเราอาจจะอยู่ไม่ได้ในอนาคต เขาอาจจะตีตนไปก่อนไข้ว่าเขาอาจจะเดือดร้อนได้เช่นกัน อย่ากระนั้นเลย ชิงเผ่นก่อนดีกว่า
  5. อาจจะมีปัญหาอื่น ๆ มากมายที่ถูกซ่อนเอาไว้ ในยามเศรษฐกิจดี องค์กรมักไม่ตระหนัก จนกระทั่งน้ำลดตอจึงผุด ในยามวิกฤตสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้องค์กรเกิดปัญหาจึงผุดออกมา แต่ว่าซีอีโอบางคนมองว่าสาเหตุอาจจะมาจากเรื่องเดียวหรือสองเรื่อง ที่จริงแล้วหากมองจากองค์รวม สาเหตุอาจจะมาจากหลายเรื่องที่สัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คน ระบบ กระบวนงาน โครงสร้างองค์กร ยุทธ์ศาสตร์ หรือวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ
  6. บริหารคนต่าง Generations ไม่เป็น ในองค์กรระดับบนมักเป็นกลุ่ม Baby Boomer ในขณะที่คนส่วนใหญ่เป็น Generation X และ Y พวกเขามีแรงจูงใจต่างกัน ในขณะที่ Baby Boomers ชอบสมดุลย์ระหว่างส่วนตัวและความก้าวหน้าในงาน อิสระ สถานะภาพทางสังคมเช่น ยศ รถตำแหน่ง ทำงานหนักจรรยาบรรณสูง บอกเขาว่าเขาสำคัญและมีคุณค่ากับองค์กร

Generation X กลับชอบความมั่งคั่ง เงิน ทรัพย์สิน สมดุลย์ สนุก พัฒนาการ ความก้าวหน้าในงาน ยืดหยุ่นกับระดับบน ชอบงานโครงการที่ท้าทาย คำชมจากนายของนาย ของเล่นไฮเทค ดูที่ผลงานไม่ใช่อาวุโส และ Generation Y ต้องมีส่วนในการตัดสินใจทุกเรื่อง ฟังและได้ยินสิ่งที่เขาพูด เป็นพี่เลี้ยงให้เขา อย่าทำให้เขาเบื่อ อย่าเหยียดหยามผลงาน รวยและมีชื่อเสียง