ยิ่งข้างนอกไม่ชัดเจน ภายในของเรายิ่งต้องชัดเจน

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Pedro Figueras


บริบทของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแบบที่เรียกว่า VUCA World คือ…

ผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity) คนทำงานส่วนใหญ่จึงเกิดความเครียด
เพราะกังวลใจเนื่องมาจาก…

ผันผวน ทำให้เราวิตกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร มีโอกาสเกิดตั้งหลายฉากทัศน์ (Scenario) ไม่แน่นอน ทำให้เรากังวลว่า จะเลือกวิธีไหนดีที่สุด
ซับซ้อน ทำให้เราสับสนว่า จะเริ่มจัดการสิ่งไหนก่อน
คลุมเครือ ทำให้เราสับสนว่า ตกลงจะเอาอะไรกันแน่

เราจะจัดการอย่างไรดี
กลับมาทำความคิดให้ชัดเจนก่อน
ยิ่งข้างนอกไม่ชัดเจน ภายในของเรา ยิ่งต้องชัดเจน หมายถึงอะไรครับ
หมายถึงว่า เราต้องมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเราให้มากที่สุด

1. เราเกิดมาเพื่ออะไร / วิสัยทัศน์เราคืออะไร
2. เรามีพันธกิจหลักอะไรบ้าง
3. เรามีหลักการ/อุดมการณ์อะไรบ้าง
4. เรามีจุดแข็ง/จุดอ่ออนอะไร
5. เรามียุทธศาสตร์ในการทำงานอย่างไร
6. เรามีความถนัดในการเรียนรู้อย่างไร
7. บริบทขณะนี้เราควรปรับตัวอย่างไร

คำถามทั้ง 7 ข้อ จะทำให้เรามีความชัดเจนในตัวเอง มันมีประโยชน์อย่างไร มันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุด ทำให้เราประะเมินตัวเองและสถานการณ์ตลอดเวลา สุดท้าย คนที่อยู่รอดได้ คือคนที่…

ปรับทัศนคติให้เข้ากับสถานการณ์ได้ เรียนรู้ที่จะปรับตัวในบริบทใหม่ได้ ไม่ว่าบริบทใหม่จะผันแปรไปเพียงใด

ขอให้ทุกท่านเรียนรู้และปรับตัวให้ได้ดีที่สุดครับ