พัฒนาตัวเองให้เป็นคนรับผิดชอบขั้นเทพ

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Pavel Danilyuk


ทำงานเป็นอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีความแตกต่าง ด้วยการเป็นคนรับผิดชอบขั้นเทพ

คุณสมบัติของคนรับผิดชอบขั้นเทพคืออะไร

1. ส่งงานก่อนกำหนด/ถึงก่อนเวลา/ประชุมจบก่อนเวลา 2. ติดตามล่วงหน้าให้แน่ใจว่างานจะมาถึงเราตามเวลา 3. คอยติดตามงานที่เสร็จจากเราไปว่าติดขัดอะไรบ้าง 4. ลงมือแก้ไขทันทีเมื่อปัญหามาอยู่ตรงหน้า 5. ไม่กังวลว่าผลงานที่ทำใครจะได้เครดิตไป 6. ไม่อายยอมรับผิด และแชร์เป็นบทเรียน 7. เมื่องานตนเองเสร็จ รีบไปช่วยงานคนอื่น

มาลงรายละเอียดของข้อ 1-3 กันดูครับ

1. ส่งงานก่อนกำหนด/ถึงก่อนเวลา/ประชุมจบก่อนเวลา การส่งงานล่าช้า การรอคนที่มาไม่ตรงเวลา และการประชุมที่เกินเวลาล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ผม Guesstimate (คาดเดา) ว่า มีผลต่อ Productivity “ไม่น้อยกว่า 20% ของภาพรวม” ลองนึกดูว่าเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรมากขึ้น หากทุกคนพยายามรณรงค์ให้เกิดตามข้อ 1. นี้กันมาก ๆ

2. ติดตามล่วงหน้าให้แน่ใจว่างานจะมาถึงเราตามเวลา คนส่วนใหญ่จะรองานมาไม่ถึง จึงลงมือติดตาม ซึ่งเสียเวลาไปแล้ว แต่หากเรา Pro-Active พยายามติดตามงานที่จะมา ก่อนเวลากำหนด ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพองค์รวมได้ดีขึ้นแน่นอน

3. คอยติดตามงานที่เสร็จจากเราไปว่าติดขัดอะไรบ้าง
เช่นกัน เมื่องานเสร็จ อย่าคาดหวังว่างานจะเดินทางไปตามกำหนด ตอนนี้มันมีปัจจัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการที่เคยราบรื่น/คนทำงานที่เคยรู้งาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าประมาท ทำให้แน่ใจว่างานไปถึงปลายทางก่อนหรือตรงเวลา

ข้อ 4. ถึงข้อ 7. ก็ตรงตัวตามเนื้อความนั้นเลยครับ

หากพนักงานส่วนใหญ่ตื่นตัวเป็นมืออาชีพขั้นเทพมากขึ้น
ผมว่าปลายปีนี้ ผลงานขององค์กรน่าจะดูดีขึ้นมากกว่าที่ปล่อยไปตามลมครับ