ฝึกการเป็นหัวหน้า “ก่อน” จะเป็นหัวหน้า

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Gerzon Piñata


มีหลายคนที่ขึ้นเป็นหัวหน้าโดยไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อน

และมักจะเป็นหัวหน้าคนได้ไม่ดีในสองสามปีแรก เพราะมัวแต่ลองผิดลองถูก คนส่วนใหญ่มักจะรอให้บริษัทฝึกอบรมเขาให้พร้อมก่อน

หรือรอให้หัวหน้าหรือใครบางคนมาเป็น Mentor ให้ แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคือ

การเรียนรู้จากประสบการณ์

คนที่ Pro-active จะไม่รอการฝึกอบรมจากบริษัท
เขารู้ว่า “เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์” ได้
พวกเขาสร้าง “โอกาส” ให้ตัวเอง แทนที่จะรอคอย “โอกาส” จากคนอื่น

เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อฝึกการเป็นหัวหน้าคน “ก่อน” ได้รับการแต่งตั้งได้อย่างไร ลองพิจารณาแนวทางเหล่านี้ดูครับ

1. อาสางานโครงการที่มีโอกาสฝึกภาวะผู้นำ
2. ฝึกการนำเสนอทุกครั้งที่มีโอกาส
3. อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้น้องใหม่
4. อาสาเป็นวิทยากรเรื่องที่ตนเองรู้
5. หมั่นเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์องค์กร
6. ฝึกฝนทักษะการโน้มน้าวทุกครั้งที่มีโอกาส

การเป็นหัวหน้าจะต้องใช้เรื่อง การสื่อสาร การนำเสนอ การโน้มน้าว ดังนั้นในทุกโอกาสที่เรามีสำหรับการฝึกทักษะเหล่านี้ ขอให้รีบอาสา
หรือหากไม่มีก็รีบสร้างโอกาส

เป็นวิธีที่ทำให้เราทำงานปัจจุบันได้ดีกว่า/มากกว่า และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตด้วยตนเอง