ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงานใหม่

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Mikhail Nilov


คนส่วนใหญ่ ขาดความตระหนักรู้ที่ดีพอในบางเรื่องที่สำคัญ ก่อนไปเริ่มงานใหม่ ส่วนใหญ่มักจะรู้ว่า จะต้องไปทำตำแหน่งอะไร และทำอย่างไรพอคร่าว ๆ
แต่ว่า การเป็นผู้บริหาร มันไม่เพียงแค่รู้ทักษะในการทำงานเท่านั้น มันมีมากกว่านั้นอีก

สำหรับคนที่กำลังจะเปลี่ยนงานใหม่ ขอแนะนำ ชุดคำถาม เพื่อควรตรวจสอบความพร้อม (จริง ๆ) ก่อนเริ่มงาน ชุดคำถามมี 3 แง่มุมคือ…

1. ความสามารถในงาน
ก. เรารู้ไหมว่าเราจะต้องทำอะไร
ข. เรารู้ไหมว่าเรามีความพร้อมจะทำเพียงใด (1-100%)

2. วัฒนธรรมองค์กร
ก. ค่านิยมองค์กรที่นี่เป็นอย่างไร
ข. ค่านิยมเราสอดคล้องวัฒนธรรมองค์กรเพียงใด
ค. เราวางแผนจะปรับตัวอย่างไร

3. ทักษะเรื่องคน
ก. เราควรระวังเรื่องอะไร
ข. ระดับอัตตาที่ควรแสดงออกเป็นอย่างไร

ลองหาคำตอบเหล่านี้ดู
แล้วลองไปถามคนที่ตกลงรับเราเข้าทำงาน เปรียบเทียบชุดข้อมูลสองชุดนี้ดู
แล้วปรับตัวให้เหมาะสม ให้เข้ากับบริบทใหม่ที่กำลังจะไปเริ่มทำงาน