คุณภาพของการตีความ = คุณภาพของผลงาน

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Engin Akyurt


คนทำงานฐานความรู้ หรือ Knowledge Workers ต้องใช้ความคิดในการทำงานเพื่อสร้างผลงาน

ความคิดที่ดี ส่งผลต่อการลงมือทำที่ดี การลงมือทำที่ดี ส่งผลต่อผลงานที่ดี

แล้ว “ความคิดที่ดีมาจากไหน” ความคิดที่ดีมาจาก วิธีคิดที่ดี

วิธีคิดที่ดีมาจาก การตีความประสบการณ์ที่ดี แผนภาพง่าย ๆ คือ…

ประสบการณ์ —> การตีความ —> ความคิด —> ลงมือทำ —> เป็นผลงาน ตัวอย่างจากตารางใน Post

1. หากข้อ ก. เป็นบุคคลแรก
การตีความของเขา ส่งผลให้ความคิดดี สู่การลงมือทำที่ดี และได้ผลงานดีขึ้น

2. หากข้อ ข.1 เป็นบุคคลที่สอง
การตีความของเขา ส่งผลให้ความคิดลบ สู่การลงมือทำที่ลบ และได้ผลงานดีเท่าเดิม

3. หากข้อ ข.2 เป็นบุคคลที่สอง
การตีความของเขา ส่งผลให้ความคิดลบ สู่การลงมือทำที่ลบ แต่ว่าคราวนี้หัวหน้าเห็นว่าเขาทำผิด
หัวหน้าจึงตำหนิแรงขึ้น
ส่งผลให้เขาผลงานยิ่งตกต่ำลงไปอีก
เผลอ ๆ อาจจะยิ่งโทษหัวหน้าว่า “ตำหนิรุนแรงขาดความเห็นใจคนทำงาน” ไปอีก

หมั่นทบทวนการตีความของเราดูบ่อย ๆ นะครับ