ความสามารถในการเรียนรู้เร็ว ของเบนจามิน แฟรงคลิน

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: John Guccione


เบนจามิน แฟรงคลิน หนึ่งในแกนนำผู้สร้างชาติสหรัฐอเมริกา (เกิด พ.ศ. 2249 เสียชีวิต พ.ศ. 2333) มีความสามารถในการเรียนรู้เร็วด้วยตนเองอย่างมาก

จาก YouTube: Benjamin Franklin a self-taught Leader
เขาสอนตนเองให้เรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยวินัยอย่างจริงจัง

เขาเรียนรู้ที่จะฝึกการว่ายนำ้ด้วยตนเอง
จากการดูรูปจากหนังสือภาษาฝรั่งเศส
โดยที่เขายังอ่านฝรั่งเศสไม่ออก

เขาเป็นคนที่หาทางพัฒนาตนเองเพื่อให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน

ตอนอายุ 16 ช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆ
ตอนเที่ยงเขาจะรีบทานข้าว
แล้วเอาเวลาที่เหลือไปอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ

รวมทั้งฝึกทักษะการเขียนด้วยตัวเอง
วิธีการคือนำงานเขียนของคนเก่งมาแล้วตัดออกไปครึ่งหน้า
แล้วลงมือเขียนเติมลงไปเพื่อฝึกตนเองให้เขียนให้เก่งใกล้เคียงนักปราชญ์เหล่านั้น
ฝึกโดยการลอกซ้ำบ่อย ๆ จากบทความคนที่เขียนดี

นอกจากนี้เขายังพัฒนาอุปนิสัยที่ดีของตนเอง
เช่น เขาเลือก 13 บุคลิกที่จะพัฒนา
ในเวลา 13 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 1 เรื่องเป็นต้น