คนที่ใช่ (The Right Persons) หมายถึงใคร

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Rodnae Productions


The Right Persons หมายถึงอะไร
The Right Persons ถูกนิยามโดย Jim Collins ในหนังสือ How the mighty fall ซึ่งระบุคุณสมบัติไว้ดังนี้

…คือคนดีซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะกับงานในวันนี้และในอนาคต ที่สำคัญเป็นคนที่มีค่านิยมส่วนตัวสอดคล้องกับ บรรทัดฐานของทีมงานที่เขาจะมาอยู่ด้วย โดยขยายความเพิ่มเติมว่า…

1.เขามีค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กร องค์กรที่เป็นเลิศนั้นจะมีค่านิยมการทำงานที่เป็นเสมือนลัทธิ ซึ่งเป็น เอกลักษณ์ หากคนที่ร่วมงานไม่มีค่านิยมร่วมดังกล่าวก็เปล่าประโยชน์ มีคนถามว่าจะทำอย่างไรให้คนมีค่า นิยมร่วมได้ คำตอบคือไม่มีทาง เราต้องจ้างคนที่มีค่านิยมสอดคล้องกันตั้งแต่แรก
2. พวกเขาไม่ต้องการการควบคุมดูแล และกระตุ้นจูงใจ คนที่เหมาะในตำแหน่งสำคัญทำงานและจูงใจตนเอง โดยไม่ต้องมีคนมาคอยบริหาร หากว่าคุณต้องเสียเวลาควบคุมและจูงใจพวกเขา แสดงว่าคุณพลาดตั้งแต่ตอน จ้างแล้ว
3. พวกเขาเข้าใจความแตกต่างระหว่างการมีงานกับการมีความรับผิดชอบ พวกเขาตระหนักว่า “ฉันมีความรับ ผิดชอบที่จะทำ….ให้สำเร็จ” ไม่ใช่คอยดูว่าคำบรรยายลักษณะงานของตน (Job description) คืออะไร
4. พวกเขารับปากว่าจะทำอะไรแล้วต้องทำ โดยไม่มีข้อแม้ ไม่มีเสียงบ่น พวกเขาจะไม่รับปากแบบส่งเดช
5. พวกเขาสนุกและเชื่อมั่นในงานและสิ่งที่พวกเขาทำ พวกเขามุ่งมั่น สนุก และทุ่มเท งานที่ยอดเยี่ยมจะไม่เกิดหากคนทำงานแบบขอไปที
6. พวกเขารับผิดเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และยกเครดิตให้คนอื่นเมื่อได้รับคำชมเชย

คนที่เหมาะเหล่านี้หากทำงานกับองค์กร พวกเขาจะทุ่มเท 365 วันต่อปี 24 ชั่วโมงต่อวัน ผู้นำที่เก่งจะใช้ความตั้งใจและพยายามอย่างมากที่จะเลือก The Right Persons ให้มาอยู่ในทีมเขาให้มาก

ที่สุด เขาจะปวดหัวน้อยลงไปเยอะสำหรับการบริหารผลงานของทีมงาน

หรือไม่ก็เลือกที่จะทุ่มเทและพัฒนา The Right Persons ที่ถูกเผยตัวออกมาจากวิกฤติครั้งนี้ เพื่อให้เขามีโอกาส พัฒนางานและองค์กรได้มากขึ้น

ในขณะเดียวกัน หากคุณเป็น Knowledge Workers คุณควรมุ่งพัฒนาตัวเองและยกระดับให้เป็น The Right Persons ในองค์กรของคุณอย่างเร่งด่วน