อ่านใจผู้นำ

Inside the leader’s mind – five ways to think like a leader โดย Liz Mellon แปลเป็นไทยว่า “ในห้วงความคิดของผู้นำ – ห้ากรอบความคิดแบบผู้นำชั้นเลิศ” เป็นหนังสือที่ซีอีโออยากให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้อ่าน

หลังจากที่ผู้เขียนทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำมากว่า 25 ปี เธอจึงตัดสินใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำของ 20 ซีอีโอระดับโลกว่าพวกเขาประสบความสำเร็จได้ด้วยกรอบความคิดอย่างไร

เธอพบว่าผู้นำเหล่านั้นมีกรอบความคิดห้าเรื่องที่ทำให้พวกเขาบริหารงานได้อย่างยอดเยี่ยม

หนังสือเล่มนี้ต่างกับหนังสือภาวะผู้นำส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของผู้นำ เพราะว่าหนังสือเจาะไปที่ “กรอบทางความคิด”

สิ่งที่ผู้เขียนพยายามนำเสนอไม่ใช่สูตรสำเร็จของภาวะผู้นำ มันเป็นเสมือนเมนูที่คุณต้องเลือกและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละคน คุณไม่จำเป็นต้องทำไปทีละขั้นตอน ให้คิดเสียว่าเสมือนหนึ่งการเต้นรำ มันต้องใช้ควบคู่กันไปเพื่อให้เต้นได้อย่างสวยงาม

ห้ากรอบความคิดดังกล่าวคือ

No safety net

1. ตระหนักว่าภาระกิจนี้เป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียว เพราะคุณคือคนที่มองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น หรือคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่กล้าพอที่จะไปเส้นทางที่คนอื่นไม่เคยไปมาก่อน
2. กล้าพอที่จะก้าวเดินออกไปแม้ว่ามันดูจะเสี่ยงในการกระทำสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำ
3. อย่าวิ่งนำไปไกลจนคนตามไม่ทัน เผลอๆเขาอาจจะนึกไปว่าคุณเป็นศัตรูของพวกเขาไปเสียอีก
4. อย่าบ้าบิ่น ต้องขี้ตื่นเล็กๆ สงสัยตัวเองพอสมควร อย่าหลงตัวเองจนไม่คิดจะฟังใครเลย
5. ไม่กลัวพลาด เพราะผิดก็เรียนรู้และแก้ไขมันซะ

Comfortable in discomfort

1. ทำงานภายใต้ความคลุมเครือสีเทาได้ ไม่ใช่ต้องขาว-ดำไปเสียทุกเรื่อง คุณอาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินใจสำคัญแต่ว่าต้องตัดสินใจให้ได้โดยฟังสัญชาตญาณคุณและคำนึงถึงความทันเวลาด้วย (ไม่ช้าเกินไป) และต้องไม่ด่วนสรุปว่าอนาคตจะเหมือนอดีต
2. ต้องรักความไม่ชัดเจน โลกทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกทางเลือก “หนึ่งหรือสอง” เท่านั้น แต่ว่ามันอาจจะต้องเลือกทางเลือก “หนึ่งและอื่นๆ”
3. บางครั้งการที่ประวิงเวลาไม่ตัดสินใจในขณะที่ทุกๆคนกดดันคุณให้ต้องตัดสินใจก็สำคัญ ต้องเปิดใจกว้างไว้เผื่อทางเลือกอื่นๆ “ถูกเวลา” คือหัวใจ ไม่ใช่ช้าไปหรือเร็วไป
4. ต้องเป็นคนที่คาดเดาได้ยากในบางกรณี คุณอาจจะต้องทำให้คนแปลกใจในเชิงสร้างสรรค์ได้บ้างในบางครั้งบางคราว
5. แม้ว่าคุณจะต้องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ว่าคุณต้องสามารถสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานของคุณแม้ว่าคุณเองก็อาจจะไม่มีความชัดเจนในตรรกะมากเพียงพอก็ตาม ผู้ตามของคุณต้องการทิศทางที่ชัดเจนและเห็นคุณค่าที่มีความหมายของเป้าหมายองค์กร

Solid core

คุณต้องมีเข็มทิศภายในใจที่ชัดเจน แม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคุณต้องมีที่มาที่ชัดเจน ตัวตนของคุณ ค่านิยม คุณงามความดีของคุณ คนต้องตระหนักว่าคุณน่าเชื่อถือได้อย่างสูง

On my watch

คุณต้องบริหารงานโดยคำนึงถึงสามช่วงเวลาคือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต คุณจะต้องไม่เผลอตัวใส่ใจกับการแก้ปัญหาดับไฟประจำวันจนลืมอนาคต ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องคำนึงถึงคุณงามความดีของคนและสิ่งที่องค์กรเคยมีรากฐานที่ดีงามมาในอดีต ไม่ช่ไปทำให้คนรู้สึกว่าคุณไม่เห็นคุณค่าที่ดีงามเดิมๆ ตัวอย่างเช่น Jacko Maree, the group CEO ของ standard Bank. เขาใช้เวลา 15% กับอดีต 50% กับปัจจุบัน และ 35% กับอนาคต

I am the enterprise

1. คุณต้องมี EQ สูงมากเพราะว่าคุณเป็นตัวแทนของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน ต้องทนแรงกดดันได้มาก ภาพพจน์และความคาดหวังของผู้นำที่คนอื่นมีต่อคุณนั้นมันสูงมาก
2. คุณต้องหลงรักองค์กร ต้องหลงไหลมัน ผูกพันด้วยใจ
3. คุณต้องไม่คิดจะควบคุมองค์กรเพราะว่ามันมีปัจจัยมากมายที่คุณควบคุมไม่ได้ รักและหลงในองค์กรแต่ไม่ยึดติดจนคิดจะควบคุมไปทุกๆเรื่อง
4. ต้องยึดมั่นและเป็นตัวอย่างของค่านิยมองค์กร หากคุณเป็นคนนอกก็ต้องแน่ใจว่าคุณสามารถจะเป็นเนื้อเดียวกับ DNA ขององค์กร
5. ต้องเห็นความสำคัญขององค์กรมากกว่าตนเอง เมื่อจำเป็นคุณพร้อมจะเสียสละตำแหน่งเพื่อให้องค์กรได้สิ่งที่ดีกว่าหรือเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้ไม่ว่ามันอาจจะดูไม่ยุติธรรมกับคุณมากเพียงใดก็ตาม

สุดท้าย ผู้เขียนได้เสนอแนะว่า มีแนวทางในการพัฒนากรอบความคิด ไว้สามทางเลือกคือ

1. เปลี่ยนกรอบความคิดเดิม
2. หาโค้ชมาช่วย
3. หาทางเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิดที่ยังไม่มีจากบทบาทที่รับผิดชอบมากขึ้น เช่นผู้บริหารท่านหนึ่งไม่ถนัดเรื่องการทำงานภายใต้ความคลุมเครือ เขาจึงอาสาไปทำงานในประเทศในตะวันออกกลาง เพราะว่าที่นั่นเขาไม่เข้าใจตลาดและวัฒนธรรม ดังนั้นเขาจะได้ฝึกฝนและพัฒนาเรื่องความไม่ชัดเจนจากประสบการณ์ได้มากที่สุด

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่ง ผมขอแนะนำให้ทุกท่านที่สนใจพัฒนาภาวะผู้นำลองศึกษาดูครับ

bece9b6da5cb4acda2769fb844b701d9