การโค้ชทีม-ทีมผู้บริหาร

ผสานความต่าง เพื่อความสำเร็จขององค์กร

Team coaching_greyscaled_gradiented_b to g
ชนะสภาพแวดล้อม
ที่ซับซ้อน ผันผวน
Team coaching

หน้าแรก > บริการต่าง ๆ > การโค้ชและการใช้พี่เลี้ยงผู้บริหาร > การโค้ชทีม

ความท้าทาย: สภาพแวดล้อมองค์กรที่ผันผวน

ใช้ปัญญารวมกลุ่ม
เอาชนะความท้าทาย

ผู้นำมอบวิสัยทัศน์และการบริหารงานที่ดี แต่การเดินสู่จุดหมายยังต้องการมากกว่านั้น
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนการที่ผู้นำคนหนึ่งจะรอบรู้และตัดสินใจได้ดีทุกเรื่องไปได้ยาก ผู้นำและองค์กรต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของสมาชิกของทีมบริหารเพื่อให้การตัดสินใจที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์
ดาวน์โหลด โบรชัวร์

ความหมายของการโค้ชทีม

ศักยภาพของทีม สูงกว่า
ศักยภาพของทุกคนที่มารวมตัวกัน

นิยามของการโค้ชทีม

1+1 ต้องมากกว่า 2

สำหรับทีมโค้ชแล้วความสำคัญของการโค้ชทีมมีมากกว่านั้น เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การทำให้ศักยภาพทีมสูงกว่าศักยภาพของแต่ละบุคคลรวมกัน กระบวนการสร้างสรรค์ที่ใส่เข้าไปในระหว่างการโค้ชทีมคือกุญแจของเครื่องมือทรงพลังที่เรียกว่าการโค้ชทีม

“ในความเห็นของผม การโค้ชทีม (Team Coaching) คือ การทำงานร่วมกันในระยะเวลาที่แน่นอนระหว่างโค้ชและทีมที่สมาชิกมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อให้เห็นเป้าหมายและสร้างความสำเร็จที่มีความหมายร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการซึ่งเพิ่มให้ศักยภาพของทีมสูงกว่าศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนรวมเข้าด้วยกัน”

โค้ชยอด ลีลาเวชบุตร

ลักษณะของการโค้ชทีม

ปัญญารวมกลุ่มและการพิจารณาทั้งทีมเป็นสิ่งเดียว

ความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อมูลทุกอย่างจากสมาชิกทุกคนในทีมบริหารมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการโค้ชทีม ปัญญารวมกลุ่ม (Collective Intelligence) ซึ่งเกิดจากสมาชิกที่มารวมตัวกันฟังข้อมูล ความคิด ความรู้สึกของสมาชิกคนอื่นแล้วเกิดความคิดใหม่ หรือที่เป็นประโยชน์สำหรับการไปสู่เป้าหมายของทีมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการโค้ชทีมและการโค้ชกลุ่ม อยู่ที่การโค้ชกลุ่มทำเพื่อต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของแต่ละคน ส่วนการโค้ชทีม โค้ชจะมองสมาชิกที่มารวมตัวกันทุกคนให้เหมือนเป็นสิ่ง ๆ เดียว กำหนดเป้าหมาย และเคลื่อนที่ไปโดยไม่แยกจากกัน (Single Entity)

ลักษณะเด่นของโปรแกรม

บรรลุเป้าหมายยั่งยืนด้วยคุณค่าของผู้บริหารแต่ละคน

> เน้นสร้างประโยชน์จากจุดแข็งของสมาชิกในทีม สมาชิกของทีมสร้างประโยชน์ให้ทีมด้วยคุณค่าของตนเอง

> นำเรื่องความยั่งยืน คือ ความสำเร็จในระยะยาวเข้ามาพิจารณา

> บรรลุเป้ามีความหมาย และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ภายในระยะเวลาที่ชัดเจน

ติดต่อ

เดอะโค้ช

สนใจการโค้ชทีมผู้บริหาร
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

[email protected]

สนใจบทความเกี่ยวกับการบริหารทีม
คลิกเพื่อเข้าฟัง

เดอะโค้ชสปอตทิฟาย
Spotify