เป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับคนทำงานในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเร็วและผันผวนสูง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีคุณสมบัติข้อนี้มากน้อยเพียงใด
เราสังเกตได้จาก…
เขาเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้เร็วเพียงใด

เมื่อเกิดสิ่งที่เขาไม่คาดคิด

1. เขาจับประเด็นใหญ่แล้วเข้าใจภาพรวมได้เร็วเพียงใด หรือเขามุ่งสนใจรายละเอียดปลีกย่อย จนไม่เข้าใจว่าบริบทองค์รวมคืออะไร

2. เขามองไปข้างหน้า และ…
หาทางจัดการ (ป้องกัน / หรือทำให้เกิดประโยชน์) ได้มากกว่าคนทั่วไปหรือน้อยกว่าคนทั่วไป

3. เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว… เขาหาทางบรรเทาความเสียหายได้เร็วหรือช้ากว่าคนทั่วไป

4. เมื่อเขาจัดการปัญหาแล้ว เขาจัดทัพทีมงานได้…
เร็ว ทำให้ทีมงานส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในระดับความเร็วใกล้เคียงกัน ช้า ทำให้ทีมรวน เพราะสับสน วิ่งกระเจิง เหนื่อยล้า

ใครมีคนที่มี Learning Agility สูง ก็โชคดีครับ ใครมีน้อย ก็ต้องรีบพัฒนาและเรียนรู้ให้เร็วครับ