เดอะโค้ช

โลกดีขึ้นด้วยศักยภาพผู้บริหาร

TheCoach_Vision
เดอะโค้ช
ทำโลกนี้ให้ดีขึ้น
โดยโค้ชผู้บริหาร

แนวทางของเดอะโค้ช

พอดีตัว

4I และการโค้ชจากจุดแข็ง พัฒนาผู้บริหารได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

> อ่านเพิ่มเติม

เหมาะกับแต่ละคน

ซื่อตรง

ทำได้จริง

สร้างการมีส่วนร่วม

ทีมเดอะโค้ช

เพื่อน’ชวน’คิด

โค้ชของเดอะโค้ช เชื่อศักยภาพในตัวผู้บริหารทุกคน

> รู้จักโค้ช-

บริการของเดอะโค้ช

โซลูชั่นการพัฒนา
ผู้บริหารเพื่อผลลัพธ์
ที่เป็นเลิศ

กระบวนการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในตนเองและสถานการณ์รอบตัว ริเริ่มจากสิ่งที่ผู้บริหารแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองได้ เพื่อทำหน้าที่ผู้นำอย่างแท้จริง

การโน้มน้าวผู้อื่น

การโค้ชทีม

สร้างการมีส่วนร่วม

พัฒนาภาวะผู้นำ

ทักษะการสื่อสาร

ทรัพยากร

แบ่งปันปัญญา
การสร้างภาวะผู้นำ

ยิ่งหน่วยย่อยมีผู้นำที่ดีมาก ภาพรวมย่อมดีขึ้น
เดอะโค้ชแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ ให้บุคคลและองค์กรทั่วไปเข้าใช้โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งในรูปแบบบทความ วิดีโอ พ็อดคาสท์ และ
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์

บทความ

อาหารสมองยามเช้า

เฟซบุ๊ค ‘TheCoach’
> พัฒนาตนเอง

วิดีโอ

สมองผู้นำ

ยูทิวบ์Leadership Mentor

> เริ่มเรียนรู้

พ็อดคาสท์

พี่เลี้ยงข้างกาย

สปอตทิฟายLeadership Mentor
> เริ่มฟัง

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์

เร่งการเรียนรู้เพื่อผู้บริหารใหม่

ebooks
> ดาวน์โหลด

ติดต่อเดอะโค้ช

คำถามหรือความคิดเห็น

ส่งคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารถึงเดอะโค้ช หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้ที่

[email protected]

เดอะโค้ช
18/783 ลุมพินีเพลส  ถ.รัชดา-ท่าพระ  บุคคโล  ธนบุรี  กทม. 10600

และติดตามบทความรายวันของเดอะโค้ชได้ทาง

เฟซบุ๊ค TheCoach