ความเป็นผู้นำมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรเพียงใด

7 พฤษภาคม 2013

“คุณชมพู หนังสือ The one thing you need to know โดย Marcus Buckingham นั้นอ้างอิงคำพูดของ Warren Bennis ที่กล่าวใว้ว่า ความเป็นผู้นำมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างน้อย 15%

ความเข้าใจผิดๆ 7 ประการเกี่ยวกับซีอีโอ

7 พฤษภาคม 2013

ในอดีตผมทำงานกับองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่มากว่า 20 ปี และปัจจุบันทำงานเป็นโค้ชผู้บริหารอีก 12 ปี ผมได้เรียนรู้ว่ามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับซีอีโอนั้นมี 7 ประการด้วยกัน

ผู้นำนิยามความท้าทายของ ปัญหาเทคนิค และปัญหาที่มีความผันแปรอย่างไร

7 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ บทความสัปดาห์ก่อนของคุณเรื่อง ทบทวนภาวะผู้นำ คุณพูดถึง ปัญหาเทคนิค และปัญหาที่มีความผันแปร มันมีนัยยะสำคัญอย่างไรต่อผู้นำหรือครับ”

ทบทวนภาวะผู้นำ

7 พฤษภาคม 2013

เราได้บทเรียนอะไรเกี่ยวกับภาวะผู้นำบ้างจากวิกฤตอุทกภัยในปี 2554

คำแนะนำสำหรับผู้นำใหม่

7 พฤษภาคม 2013

ปีเตอร์เริ่มงานกับองค์กรใหม่ที่ประเทศไทย นอกจากนี้เมืองไทยยังเป็นการทำงานนอกประเทศเป็นครั้งแรกของเขาอีกด้วย

เสาะหาคนเก่ง

7 พฤษภาคม 2013

“โค้ชเกรียงศักดิ์ครับ ผมเปลี่ยนรองประธานฝ่ายบุคคลมาสองท่านในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตอนนี้ผมกำลังพิจารณาว่าควรเปลี่ยนคนปัจจุบันออกด้วยหรือไม่”

โค้ชเบบี้บูมเมอร์ให้ทำงานร่วมกับเจนวาย

7 พฤษภาคม 2013

“โค้ชเกรียงศักดิ์คะ ดิฉันชอบบทความเรื่อง “โค้ช เจนวาย ให้ทำงานร่วมกับ เบบี้บูมเมอร์” และเวียนต่อให้พนักงานทุกคนในองค์กร โค้ชช่วยโค้ชให้ดิฉันสามารถทำงานร่วมกับเจนวายบ้างได้ใหมคะ”