โน้มน้าวใจเจ้านาย

7 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ ผมกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งเป็นซีอีโอในปีหน้าครับ ท่านประธานกำชับว่าผมต้องพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจให้ดีกว่านี้”

โค้ชท่านประธาน

7 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ ผมเป็นประธานบอร์ดของบริษัทหนึ่งที่ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารหกท่านและกรรมการอิสระสองท่าน ผมคิดว่าตนเองน่าจะสามารถทำหน้าที่ประธานที่ดีกว่านี้ได้ครับ”

คำตอบชั้นดีจากคำถามชั้นเลิศ

7 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ องค์กรผมมีโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งผมต้องโค้ชผู้จัดการอาวุโสสามท่านเกี่ยวกับทักษะต่างๆในการบริหาร ช่วยสอนวิธีที่ผมจะสามารถใช้ในการโค้ชพวกเข้าหน่อยได้ไหมครับ”

โค้ชการใช้ดุลพินิจ

7 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ ผมอยากให้คุณช่วยโค้ชเรื่องการใช้ดุลพินิจครับ”

สร้างองค์กรที่มีสามัญสำนึกในหน้าที่

7 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ ผมต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานมีสามัญสำนึกในหน้าที่ แบบที่เรียกว่า Accountability นะครับ ผมควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับ”

ถามคำถามที่ถูกต้อง

7 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ ทำไมในองค์กรผมมีความเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกิน” คุณนิรันดร์บ่น