เติบโตด้วยประสบการณ์

10 พฤษภาคม 2013

บทความเรื่อง “Eighty-eight Assignments for Development in Place” เขียนโดย Michael M. Lombardo และ Robert W. Eichinger จาก The Center for Creative Leadership พวกเขาพบว่าการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงนั้นเป็นวิธีการพัฒนาที่ดีที่สุด บ่อยครั้งที่เราได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อที่จะมีโอกาสได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการพัฒนาตนเอง แล้วถ้าการเลื่อนตำแหน่งกลับไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้ล่ะ รายงานชิ้นนี้ประกอบไปด้วย งานโครงการ 88 งานที่ทำให้แต่ละบุคคลมีโอกาสพัฒนาตนเองได้แม้ทำงานในตำแหน่งเดิม

วุฒิภาวะในคนทำงานที่ใช้ความคิด

10 พฤษภาคม 2013

“วุฒิภาวะ คือ ความสามารถในการทำงานอย่างมีวินัยในตนเองไม่ว่าจะมีหัวหน้างานควบคุมอยู่หรือไม่ก็ตาม เก็บรักษาเงินโดยไม่ใช้ตามใจ และอดทนกับความอยุติธรรมโดยไม่คิดแก้แค้น” โดย Ann Landers จากหนังสือ Reader’s Digest Quotable Quotes

หาคนที่เหมาะกับงานต้องทำอย่างไร

10 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ จากหนังสือ How the Mighty Fall ของ Jim Collins กล่าวไว้ว่าบุคลากรเป็นตัวแปรสำคัญของความสำเร็จขององค์กร โค้ชจำได้มั๊ยครับว่าคุณสมบัติของคนที่เหมาะกับงานนั้นเป็นอย่างไร”

ทำอย่างไรจึงจะเป็นคนทำงานใช้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพได้

10 พฤษภาคม 2013

หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 3 มกราคม 2555 เสนอข่าวว่า รศ ดร สมพงษ์ จิตระดับ จากคณะวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยการวิจัยเรื่อง “เตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับ AEC 2015” การศึกษากล่าวถึงความต้องการเรียนภาษาไทยที่เพิ่มมากขึ้นของชาวลาว พม่า และกัมพูชา

ถามถ้าคุณอยากได้

10 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ เราคุยกันเรื่องการเตรียมตัวคนไทยเพื่อเข้าสู่ AEC มาแล้วสองสัปดาห์ มีเรื่องอะไรอีกบ้างที่คนไทยสามารถปรับปรุงได้อีก”

ลาออกอย่างมืออาชีพ

10 พฤษภาคม 2013

บริษัทจำนวนมากในประเทศไทยรวมโบนัสสิ้นปีไว้ในแพคเกจค่าตอบแทนของการทำงาน ทำให้พนักงานจำนวนหนึ่งรอรับโบนัสก่อนแล้วจึงลาออก

ความเป็นผู้นำมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรเพียงใด

7 พฤษภาคม 2013

“คุณชมพู หนังสือ The one thing you need to know โดย Marcus Buckingham นั้นอ้างอิงคำพูดของ Warren Bennis ที่กล่าวใว้ว่า ความเป็นผู้นำมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างน้อย 15%

ความเข้าใจผิดๆ 7 ประการเกี่ยวกับซีอีโอ

7 พฤษภาคม 2013

ในอดีตผมทำงานกับองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่มากว่า 20 ปี และปัจจุบันทำงานเป็นโค้ชผู้บริหารอีก 12 ปี ผมได้เรียนรู้ว่ามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับซีอีโอนั้นมี 7 ประการด้วยกัน

ผู้นำนิยามความท้าทายของ ปัญหาเทคนิค และปัญหาที่มีความผันแปรอย่างไร

7 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ บทความสัปดาห์ก่อนของคุณเรื่อง ทบทวนภาวะผู้นำ คุณพูดถึง ปัญหาเทคนิค และปัญหาที่มีความผันแปร มันมีนัยยะสำคัญอย่างไรต่อผู้นำหรือครับ”