(คำโปรย เช่น โค้ชผู้บริหารบนฐานการปฏิบัติ ผ่านการใช้จุดแข็ง)

(ขยายคำโปรย อาจยกจุดเด่น-จุดร่วมของโค้ชในทีมเดอะโค้ชมาอธิบาย)

(WHAT)