4 เส้นทางอาชีพสู่ความสำเร็จ

เส้นทางอาชีพ (Career Path) คือ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่มีลำดับขั้นของตำแหน่งงานตั้งแต่ต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด เส้นทางอาชีพของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน เนื่องจากเราทุกคนต่างก็มีเป้าหมายในอาชีพและวิธีการไปถึงเป้าหมายนั้นแตกต่างกันไป

ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึง 4 เส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้สำหรับทุกคน ซึ่งได้แก่

1. จากดีไปยอดเยี่ยมในบทบาทเดิม (Good to Great at Current Role)

2. เติบโตตามสายงาน (Promotion Up)

3. สลับหมุนเวียน (Rotation to same level)

4. ออกไปเป็นเถ้าแก่ (Entrepreneurial)

1. Good to Great at Current Role

เส้นทางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักและมีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นและประสบความสำเร็จในตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ที่เลือกเส้นทางนี้จะต้องมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับขององค์กร

2. Promotion

เส้นทางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงาน ต้องการที่จะเลื่อนตำแหน่งและเติบโตขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น ผู้ที่เลือกเส้นทางนี้จะต้องทำงานอย่างหนักและแสดงผลงานที่ดีให้กับองค์กร เพื่อให้มีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

3. Rotation

เส้นทางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากลองทำงานในสายงานใหม่ๆ ต้องการที่จะเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในสาย งานอื่นๆ ผู้ที่เลือกเส้นทางนี้จะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ

4. Entrepreneurial

เส้นทางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ต้องการที่จะสร้างรายได้และผลตอบแทนด้วยตัวเอง ผู้ที่เลือกเส้นทางนี้จะต้องมีความกล้าหาญและพร้อมที่จะเสี่ยง และต้องมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจของตัวเอง

วิธีเลือกเส้นทางอาชีพที่ใช่

การเลือกเส้นทางอาชีพที่ใช่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เป้าหมาย ความสนใจ ทักษะ และบุคลิกภาพของแต่ละคน ผู้ที่เลือกเส้นทางอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง จะสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้มากกว่าผู้ที่เลือกเส้นทางอาชีพที่ผิด

แนวทางในการเลือกเส้นทางอาชีพ

1. ตั้งเป้าหมายในการทำงาน

สิ่งแรกที่ควรทำคือ ตั้งเป้าหมายในการทำงานว่าต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานอย่างไร ต้องการเลื่อนตำแหน่งไหม ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองไหม เมื่อเรารู้เป้าหมายแล้ว เราก็จะสามารถกำหนดแนวทางในการเลือกเส้นทางอาชีพได้

2. สำรวจตัวเอง

สำรวจตัวเองว่าสนใจอะไร ถนัดอะไร มีทักษะอะไร บุคลิกภาพเป็นอย่างไร เมื่อเรารู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะสามารถเลือกเส้นทางอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของเรา

3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพแต่ละสายงาน ว่าแต่ละสายงานมีรายละเอียดอย่างไร โอกาสความก้าวหน้าเป็นอย่างไร เมื่อเราเข้าใจเส้นทางอาชีพแต่ละสายงานแล้ว เราก็จะสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพที่เหมาะกับตัวเองได้

ข้อควรพิจารณาในการเลือกเส้นทางอาชีพ

1. โอกาสความก้าวหน้า

ควรพิจารณาถึงโอกาสความก้าวหน้าในสายงานนั้นๆ ว่ามีโอกาสเลื่อนตำแหน่งและเติบโตขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่

2. รายได้

ควรพิจารณาถึงรายได้ในสายงานนั้นๆ ว่าเหมาะสมกับความต้องการหรือไม่

3. สภาพแวดล้อมการทำงาน

ควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในสายงานนั้นๆ ว่าเหมาะกับบุคลิกภาพของเราหรือไม่

4. ไลฟ์สไตล์

ควรพิจารณาถึงไลฟ์สไตล์ของเราว่าเหมาะกับการทำงานในสายงานนั้นๆ หรือไม่

การเลือกเส้นทางอาชีพเป็นการตัดสินใจที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิต ผู้ที่เลือกเส้นทางอาชีพที่ใช่ จะสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและมีความสุขกับการทำงานได้

ตัวอย่าง 4 ทางเลือกนี้ของอาชีพ 

1. พนักงานหน้าร้าน 7-11 

2. พนักงานหน้าร้าน McDonald 

3. พนักงานต้อนรับโรงแรม Holiday Inns 

4. พนักงาน Call Center AIS ครับ

พนักงานหน้าร้าน 7-11

Good to Great at Current Role

พนักงานหน้าร้าน 7-11 สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ 7-11 ให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระเบียบและสวยงาม วิธีการแนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น

Promotion

พนักงานหน้าร้าน 7-11 สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้จัดการร้านหรือผู้จัดการเขต ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถทำงานอย่างหนัก แสดงผลงานที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาร้านหรือเขต เป็นต้น

Rotation

พนักงานหน้าร้าน 7-11 สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะลองทำงานในสายงานใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถสมัครงานเป็นพนักงานขายสินค้าในสาขาอื่นของ 7-11 หรือสมัครงานเป็นพนักงานประจำสำนักงานของ 7-11 เป็นต้น

Entrepreneurial

พนักงานหน้าร้าน 7-11 สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะเปิดร้านสะดวกซื้อเป็นของตัวเอง ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเก็บเงินออมเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเปิดร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

พนักงานหน้าร้าน McDonald

Good to Great at Current Role

พนักงานหน้าร้าน McDonald สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับอาหารและบริการของ McDonald ให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีการให้บริการลูกค้าอย่างสุภาพและรวดเร็ว วิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น

Promotion

พนักงานหน้าร้าน McDonald สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้จัดการร้านหรือผู้จัดการเขต ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถทำงานอย่างหนัก แสดงผลงานที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาร้านหรือเขต เป็นต้น

Rotation

พนักงานหน้าร้าน McDonald สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะลองทำงานในสายงานใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถสมัครงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารอื่น หรือสมัครงานเป็นพนักงานประจำสำนักงานของ McDonald เป็นต้น

Entrepreneurial

พนักงานหน้าร้าน McDonald สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเก็บเงินออมเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเปิดร้านอาหาร เป็นต้น

พนักงานต้อนรับโรงแรม Holiday Inn

Good to Great at Current Role

พนักงานต้อนรับโรงแรม Holiday Inn สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการต้อนรับลูกค้าอย่างสุภาพและอบอุ่น วิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม วิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

Promotion

พนักงานต้อนรับโรงแรม Holiday Inn สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้จัดการแผนกต้อนรับหรือผู้จัดการโรงแรม ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถทำงานอย่างหนัก แสดงผลงานที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนกต้อนรับหรือโรงแรม เป็นต้น

Rotation

พนักงานต้อนรับโรงแรม Holiday Inn สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะลองทำงานในสายงานใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถสมัครงานเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมอื่น หรือสมัครงานเป็นพนักงานประจำสำนักงานของโรงแรม เป็นต้น

Entrepreneurial

พนักงานต้อนรับโรงแรม Holiday Inn สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะเปิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเก็บเงินออมเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเปิดธุรกิจ เป็นต้น

พนักงาน Call Center AIS

Good to Great at Current Role

พนักงาน Call Center AIS สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างสุภาพและมีประสิทธิภาพ วิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสม วิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

Promotion

พนักงาน Call Center AIS สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการ Call Center ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถทำงานอย่างหนัก แสดงผลงานที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา Call Center เป็นต้น

Rotation

พนักงาน Call Center AIS สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะลองทำงานในสายงานใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถสมัครงานเป็นพนักงานฝ่ายขายหรือพนักงานฝ่ายการตลาดของ AIS เป็นต้น

Entrepreneurial

พนักงาน Call Center AIS สามารถเลือกเส้นทางนี้หากต้องการที่จะเปิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเก็บเงินออมเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเปิดธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ การเลือกเส้นทางอาชีพที่ใช่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เป้าหมาย ความสนใจ ทักษะ และบุคลิกภาพของแต่ละคน