หัวหน้าอาจเป็นสาเหตุทำให้ผลงานทีมไม่ดี

หากคุณเป็นหัวหน้าคน ผลงานของลูกน้อง คุณมีส่วนพอสมควร

หากคุณรู้สึกว่าผลงานของลูกน้องทั้งทีมยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ก่อนจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงคนอื่น หรืออย่างอื่น

ลองหันมาพิจารณาตัวเองดูก่อน

ลองประเมินตัวเองดูว่า ผลงานที่ลูกน้องไม่ดีเท่าที่ควร 

เรามีส่วนเป็นสาเหตุอย่างไรบ้าง

1. เรามอบหมายงานได้ชัดเจนเพียงใด

2. เราสอนวิธีการทำงานได้ดีเพียงใด

3. เรามีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งมากน้อยเพียงใด

4. เมื่อเขาทำถูกต้อง เราชื่นชมเขาเพียงใด

5. เมื่อเขาทำพลาด เราสื่อสารเหมาะสมเพียงใด

6. มีอะไรอีกที่เราอาจเป็นสาเหตุ ทำให้เขาทำงานได้ไม่ดี

ปัญหาที่มักเกิดเช่น

1. เรามอบหมายงานได้ชัดเจนเพียงใด

เรามอบหมายงานไม่ชัด เพราะเราอ้างว่าไม่มีเวลา แต่เรามีเวลาแก้งานที่ผิด เพราะมอบหมายไม่ชัดเสมอ

ทางแก้ เรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้เก่งขึ้น

2. เราสอนวิธีการทำงานได้ดีเพียงใด

เราอาจจะคิดว่าสอนได้ดี แต่คนที่ใหม่เรื่องนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน เมื่อเขาไปทำงานพลาด เรามักมีเวลาในการมาสอนงานใหม่เสมอ 

ทางแก้ พัฒนาการสอนงานแบบ On the Job Training (OJT) ให้เก่ง 

3. เรามีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งมากน้อยเพียงใด

หากเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อย ๆ โดยไม่ได้อธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมจึงเปลี่ยน

คนอาจจะต่อต้านแบบดื้อเงียบ คือแอบทำไปตามคำสั่งแรกเพราะว่าไม่อยากไปปรับแก้

ทางแก้ อธิบายถึงความจำเป็นว่าต้องเปลี่ยนเพราะอะไร และตอกย้ำให้มั่นใจว่าเขาเปลี่ยนวิธีการจริง

4. เมื่อเขาทำถูกต้อง เราชื่นชมเขาเพียงใด

หากชมน้อยเกินควร ก็ต้องฝึก “จับถูก”

5. เมื่อเขาทำพลาด เราสื่อสารเหมาะสมเพียงใด

หากทำน้อยไป ลองฝึกการให้ Feedback ให้เก่งขึ้น 

6. มีอะไรอีกที่เราอาจะเป็นสาเหตุทำให้เขาทำงานได้ไม่ดี

หากเรามีระดับอัตตาที่เหมาะสม เราอาจจะพอมองเห็นสิ่งที่ตัวเองพลาด

หากมองไม่ออก ลองถามจากกัลยาณมิตรในที่ทำงานดูครับ