พัฒนาทักษะการถาม

สมรรถนะสำคัญของ Knowledge Workers ในยุคนี้เช่น 

Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration, Learning Agility 

ล้วนต้องการทักษะพื้นฐานสำคัญคือการถาม

แม้ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานแบบ Co-Pilot ช่วยงานเรา

เราก็ต้องมีความสามารถในการ Prompt AI ให้หาคำตอบ

การ Prompt ที่ดีก็มาจากการมีทักษะการตั้งคำถามที่ดีเช่นกัน 

แล้วเราจะพัฒนาการตั้งคำถามให้เก่งขึ้นได้อย่างไร

เริ่มต้นที่ความเชื่อก่อนว่า การตั้งคำถามเก่งคือสิ่งจำเป็น

แล้วจึงมาสู่ วิธีพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม

1. ศึกษาหลักการตั้งคำถามจากแหล่งต่าง ๆ

– อ่านหนังสือและบทความ: หนังสือ “A More Beautiful Question” โดย Warren Berger แสดงให้เห็นความสำคัญของการตั้งคำถามในการนำไปสู่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์.

– เข้าร่วมเวิร์กช็อปและอบรม: เวิร์กช็อปเกี่ยวกับการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์ช่วยให้เราฝึกตั้งคำถามและรับฟังคำตอบอย่างมีประสิทธิภาพ.

– อ่านบล็อกและฟอรัม: แหล่งข้อมูลออนไลน์เช่น Quora หรือ Reddit ให้โอกาสในการศึกษาคำถามที่คนอื่น ๆ ถามและวิธีที่พวกเขาตอบกลับ

2. ฝึกถามบ่อย ๆ ด้วยการเขียนและถาม

– ตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน ฟัง หรือดู

– เขียนคำถามลงในสมุดบันทึก

– ฝึกถามเพื่อน ครอบครัว หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจ

– เข้าร่วมการอภิปรายหรือกลุ่มสนทนา

ตัวอย่าง:

– เขียนคำถาม 5 ข้อเกี่ยวกับบทความที่เพิ่งอ่าน

– ฝึกถามเพื่อนเกี่ยวกับงานอดิเรกของพวกเขา

– เข้าร่วมกลุ่มสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ

3. ถามคนถามเก่ง “เขาคิดอย่างไรก่อนจะถาม”

– สังเกตวิธีการตั้งคำถามของผู้เชี่ยวชาญ

– ถามพวกเขาว่าคิดอย่างไรก่อนจะถามคำถาม

– เรียนรู้จากเทคนิคและกลยุทธ์ของพวกเขา

ตัวอย่าง:

– สังเกตวิธีการตั้งคำถามของอาจารย์หรือวิทยากรที่ชื่นชอบ

– ถามนักข่าวหรือนักเขียนที่ชื่นชอบว่าพวกเขาหาข้อมูลและตั้งคำถามอย่างไร

– เรียนรู้จากเทคนิคการตั้งคำถามของโค้ชหรือเมนเทอร์

4. ขอให้คนถามเก่งเป็น Mentor/Coach

– หาผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีสอนทักษะการตั้งคำถาม

– เรียนรู้จากประสบการณ์และคำแนะนำของพวกเขา

– ฝึกฝนทักษะการตั้งคำถามกับ Mentor/Coach

ตัวอย่าง:

– หาโค้ชหรือเมนเทอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

– ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการตั้งคำถามที่ชัดเจน ตรงประเด็น และกระตุ้นความคิด

– ฝึกฝนการตั้งคำถามกับโค้ชหรือเมนเทอร์เป็นประจำ

5. สะสมคำถามดี ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ทุกวัน

– จดบันทึกคำถามที่ได้ยินหรืออ่านเจอ

– เก็บคำถามที่เพื่อน ครอบครัว หรือผู้เชี่ยวชาญถาม

– รวบรวมคำถามจากแหล่งข้อมูลออนไลน์

ตัวอย่าง:

– จดบันทึกคำถามที่ได้ยินใน TED Talk

– เก็บคำถามที่เพื่อนถามในบทสนทนา

– รวบรวมคำถามจากเว็บไซต์ Quora

6. ฝึกถาม > ประเมินผล > พัฒนาการถาม

– ฝึกตั้งคำถามบ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ

– ประเมินผลว่าคำถามของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่

– พัฒนาการตั้งคำถามของคุณโดยเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและประสบการณ์

การพัฒนาทักษะการตั้งคำถามไม่ใช่เพียงแค่เกี่ยวกับการเรียนรู้เทคนิค แต่ยังรวมถึงการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ ความอยากรู้อยากเห็น และความสามารถในการฟังอย่างลึกซึ้งด้วย การทำงานเพื่อพัฒนาทักษะนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการสื่อสารและการเรียนรู้ของคุณ ทั้งในบทบาทของคุณเองและในการช่วยเหลือผู้อื่นให้เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกัน