ฝึกเป็นเถ้าแก่ตั้งแต่ตอนเป็นลูกจ้าง

มนุษย์เงินเดือนหลายคน วางแผนว่าวันหนึ่งจะลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัว
อาจจะเป็นธุรกิจเล็ก กลาง หรือใหญ่ แล้วแต่ศักยภาพและความทะเยอทะยานแต่ละคน

แต่การเป็นเถ้าแก่หรือผู้ประกอบการ ไม่ใช่ว่าเริ่มทำแล้ว จะสำเร็จได้ทันที
ต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเช่นกัน

ดังนั้นเขาควรฝึกการเป็นผู้ประกอบการ ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เงินเดือน

หากมีโอกาสฝึก 2-3 ปี โอกาสจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก็มีสูง

เราจะฝึกการเป็นเถ้าแก่ตั้งแต่ตอนเป็นลูกจ้างได้อย่างไรบ้าง

 1. ทำงานให้สำเร็จแม้ต้องข้ามสายงาน
  คนส่วนใหญ่ถ้าขยันและตั้งใจ งานในสายที่ตนเองทำก็มักจะทำได้ดี
  แต่หากต้องข้ามสาย ข้ามฝ่าย ข้ามแผนก ก็มักจะสะดุด
  คนที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีจึงได้เปรียบ
  ดังนั้นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย
  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกเป็นเถ้าแก่ครับ
 2. ต่อรองเต็มที่เพื่อประโยชน์องค์กร
  บางคนต่อรองกับ Suppliers ภายนอกแบบขอไปที
  หากใครพูดดี หรือเขี้ยวมาก ก็ยอมโดยง่าย โดยมองข้ามผลประโยชน์องค์กร
  หากทำบ่อย ๆ ก็จะเป็นนิสัย เวลาไปทำธุรกิจส่วนตัว จึงมักจะเสียเปรียบ
  และสุดท้ายก็ไปไม่รอด หากต่อรองไม่เป็น
 3. ริเริ่มทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์
  หลายคนบอกว่า นี่ไม่ใช่ธุรกิจเรา
  รอให้เราไปทำเอง จะริเริ่มทำอะไรใหม่ ๆ ตอนนั้น
  แต่ว่าความคิดริเริ่มก็ต้องการการฝึกฝน
  หากไม่ฝึกตอนเป็นลูกจ้าง คุณก็ไม่มีโอกาสลองผิดลองถูก
  ดังนั้น คุณอาจจะไปริเริ่มอะไรใหม่ ๆ แบบผิด ๆ
  โดยใช้ต้นทุของธุรกิจตัวเองในอนาคต
 4. ทำงานโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นงานใคร
  คุณลองสังเกตร้านอาหารที่ขายดีและเจ้าของทำเอง
  คุณจะเห็นว่าเขาทำทุกอย่าง ไม่เกี่ยงหรอกว่า
  “งานนี้ใน Job Description” ไม่มีฉันไม่ทำ
  ดังนั้นตอนเป็นลูกจ้างก็อย่าเกี่ยงครับ
  ทำงานหนักให้เป็นนิสัย
 5. ส่งมอบงานคุณภาพสูงทั้งต่อหน้าและลับหลัง
  พ่อ Steve Jobs สอนให้ทาสีรั้วบ้าน
  ทั้งด้านนอกและในอย่างเนี๊ยบ
  ทำให้เขาให้ความสำคัญและความประนีต
  ในการทำเครื่องแมคทั้งภายนอกและภายในก็เช่นกัน
  อย่าทำอะไรฉาบฉวยแบบผักชีโรยหน้า
  โดยคิดว่าเดี๋ยวไปทำเองจะทำให้เนี๊ยบ
  เพราะว่าเราอาจจะติดนิสัย “ผักชี” ไปเสียแล้ว
 6. ทำงานโดยไม่สนเรื่องเงินเดือนหรือตำแหน่ง
  เพราะสุดท้ายแล้ว เมื่อคุณเป็นเถ้าแก่
  ทุกบาท ทุกงาน คือเงินของคุณ

ฝึกเป็นเถ้าแก่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

เราจะฝึกการเป็นเถ้าแก่ตั้งแต่ตอนเป็นลูกจ้างได้อย่างไรบ้าง

 1. ทำงานให้สำเร็จแม้ต้องข้ามสายงาน
 2. ต่อรองเต็มที่เพื่อประโยชน์องค์กร
 3. ริเริ่มทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์
 4. ทำงานโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นงานใคร
 5. ส่งมอบงานคุณภาพสูงทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 6. ทำงานโดยไม่สนเรื่องเงินเดือนหรือตำแหน่ง