ทำไมเราควรนำเสนอให้ได้ดีภายใน 3 นาที

เรากำลังพูดถึงการนำเสนอสำคัญทางธุรกิจ

เช่น การนำเสนอ บอร์ด / โครงการสำคัญ / แผนงานสำคัญ

ต่อคณะกรรมการ (Board) หรือคณะผู้บริหารระดับสูง 

จะนำเสนอได้ดี ต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติการฟังของคนก่อน

คนทั่วไปจะมีสามกลุ่มคือ

ก. ฟังได้ดี เพราะมีสมาธิดี ฟังตามเนื้อหาตลอด

ข. ฟังได้ปานกลาง เพราะจิตใจคิดเรื่องอื่น เป็นระยะ

ค. ฟังได้แย่ เพราะจิตใจคิดเรื่องอื่น เป็นส่วนใหญ่

ในที่ทำงาน ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ

ส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มใน ก.และข. 

ส่วนกลุ่มค. มักจะไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นฝ่ายบริหารได้

หากเรามีสมมติฐานว่า

ฝ่ายบริหาร 20% ฟังได้ดี

และ 80% ฟังได้ปานกลาง

โดยเฉลี่ย คนเราไม่สามารถจะรับฟังฝ่ายเดียวนาน ๆ ได้

คนส่วนใหญ่น่าจะรับฟังได้น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น

หากเราตั้งสมมติฐานว่า…

คนที่ฟังได้ปานกลางสามารถรับฟังได้โดยมีแนวโน้มเช่นนี้

ฟังได้เนื้อหา 80% จากการฟัง   5 นาที = 4 นาที

ฟังได้เนื้อหา 50 % จากการฟัง 10 นาที = 5 นาที

ฟังได้เนื้อหา 25 % จากการฟัง 15 นาที = 3.8    นาที

ฟังได้เนื้อหา 10 % จากการฟัง 30 นาที = 3 นาที

ดังนั้น หากเราเตรียมการนำเสนอแก่นให้ได้ภายใน 3-5 นาที

เราจะสามารถประหยัดเวลาของคนฟังไปได้ถึง 25 นาที สำหรับการนำเสนอ 30 นาที

หากผู้บริหารรับฟัง 10 คน = เราประหยัดเวลาผู้บริหารรวม 250 นาที = 4.2 ชม.

ซึ่งหากคำนวณออกมาเป็นค่าตัวของผู้บริหารก็คงมีมูลค่าสูงอย่า

และหากปีละ 200 วันทำงาน = ประหยัดเวลาผู้บริหาร 840 ชั่วโมง

ความท้าทายก็คือ 

เราอาจจะต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอ 30 นาทีให้เหลือ 3 นาที

หากใครสามารถพัฒนาการพูด ให้เข้าใจได้ง่ายในเวลาอันสั้น

เขาก็จะเป็นที่ต้องการของทุกที่ 

เพราะเขาคือคนที่ประหยัดเวลาฟังของผู้บริหารลงอย่างมาก

ทำให้ผู้บริหารมีเวลาไปจัดการงานยุทธศาสตร์สำคัญมากขึ้น