ทำงานหลักให้ดีและเร็วเพื่อมีเวลาทำงานโครงการอื่น

34 ปีก่อน ตอนที่ผมมีโอกาสทำงานบริษัทในเครือ Citicorp ผมเห็นผู้บริหารหลายคนมอบหมายงานพิเศษที่เรียกว่า แอสซายเม้นท์ (Assignments) ให้กับคนที่เก่ง ๆ ซึ่งมักจะเป็นหน้าเดิม ๆ จำนวนหนึ่ง

ในขณะที่คนที่ทำงานดี หรือพอใช้ได้ มักจะไม่มีโอกาสรับมอบหมายงานแบบนั้น 

ตอนนั้น ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร คิดว่าผู้บริหารไม่ยุติธรรมในการมอบหมายงาน 

แม้กระทั่งพนักงานที่ได้รับมอบหมายงานพิเศษเยอะ ๆ ยังแอบเรียกงานเหล่านั้นว่า แอส ซวย เม้นท์ เลย

หลายปีต่อมา ผมมาพบคำตอบ จากหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” โดย Marcus Buckingham Donald O. Clifton ฉบับแปลเป็นไทยพูดถึงการใช้คนที่มี Talent Achiever ข้อหนึ่ง ว่า: “เรียกใช้เขาเมื่อถึงคราวต้องทำงานมากเป็นพิเศษ คำพูดที่ว่า ‘ถ้าคุณอยากให้งานเสร็จ ให้ใช้คนที่กำลังยุ่งอยู่’ นั้นมักจะเป็นเรื่องจริง”

20 ปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสพบผู้บริหารระดับสูงหลายคนที่ประสบความสำเร็จในระดับยอดเยี่ยม 

ผมพบว่าเขาเหล่านั้นต่างผ่าน แอส ซวย เม้นท์ กันมาอย่างโชกโชน

พวกเขาผ่านมาได้อย่างไร

เท่าที่เห็นคือ

1. ใช้เวลา 80% ทำให้ได้ 100%

เขามักทำงานประจำได้เร็วกว่าคนอื่น เช่น เขาอาจจะทำงานได้ผล 100% ภายในเวลา 80% แล้วเขาก็นำเวลาที่เหลือมาจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย

2. เชื่อว่าหัวหน้าทำงานสำเร็จผ่านคนอื่น

เขาเชื่อว่าเขาสามารถทำงานให้สำเร็จผ่านคนอื่น ดังนั้น เขาจะวิเคราะห์ว่า 

ใครมีจุดแข็งอะไรที่เขาควรมอบหมายงานให้ตรงจุดแข็ง

3. มอบหมายงานด้วยการสื่อสารที่ดี 

ไม่ใช่โบ้ยงาน ก่อนมอบหมายงาน เขาจะดูจริตแต่ละคน แล้วพยายามปรับวิธีสื่อสารให้สอดคล้องจริตแต่ละคน

4. On the job training เก่ง

เขามีความสามารถในการสอนให้คนอื่นทำงานได้เร็ว ทำให้เวลาที่เรียนรู้ของทีมงานใช้เวลาสั้นลง

5. จูงใจให้เห็นความก้าวหน้าจากการทำงาน

เขาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำงาน ด้วยการชี้ให้เห็นประโยชน์ในการทำงานโครงการนอกเหนือจากงานประจำ ว่าจะทำให้คนนั้นเติบโตได้ไวเพราะสร้างคุณค่าจากงานได้มากกว่าเพียงแต่ทำงานประจำไปวัน ๆ

6. Feedback เก่ง

เขาบอกได้ว่าใครทำดีอย่างไร เพื่อทำให้คนทำดีขึ้นไปอีก

ใครทำพลาด เขาก็บอกให้รู้ และเสนอแนะแนวทางที่ควรปรับ

7. สนับสนุนให้คนก้าวหน้า หรือขยับให้เหมาะสมกับบทบาทที่ควร 

ใครมีผลงานดี เขาก็ส่งเสริมให้เติบโต 

ใครผลงานต่ำเขาก็หาทางช่วยสอน เพื่อยกระดับ 

ใครพยายามแล้ว สอนก็แล้วไม่ดีขึ้นมาก แสดงว่าไม่ถูกที่ ก็ขยับให้ไปทำงานที่ถนัดกว่า