ทำงานร่วมกับหัวหน้าใหม่ให้ราบรื่น

เนื้อหา:

การทำงานร่วมกับหัวหน้าคนใหม่อาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน 

เพราะต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการทำงานใหม่ ทัศนคติใหม่ 

และวิธีการทำงานใหม่ของหัวหน้าคนใหม่

อย่างไรก็ตาม เราสามารถทำให้การทำงานร่วมกับหัวหน้าใหม่ราบรื่นขึ้นได้ 

โดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของเราดังนี้

ความคิด:

มองหัวหน้าเป็นพันธมิตร ไม่ใช่คู่แข่ง 

เพราะหัวหน้าคือคนที่จะช่วยให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

พฤติกรรม:

เข้าหาหัวหน้าอย่างกระตือรือร้น เพื่อทำความรู้จักและเข้าใจหัวหน้าให้มากที่สุด

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย แผนงาน และแนวทางการทำงานร่วมกัน จากหัวหน้าโดยตรง

เสนอความช่วยเหลือและความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับหัวหน้า

ตัวอย่าง:

สมมติว่าเรามีหัวหน้าใหม่ที่ชอบทำงานแบบละเอียดรอบคอบ 

เราควรปรับความคิดของเราให้มองหัวหน้าใหม่เป็นพันธมิตร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราดังนี้

– อย่ารีบร้อนในการทำงาน ให้ใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์งานให้รอบคอบ

– รายงานความคืบหน้าของงานให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้หัวหน้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

– ขอความเห็นจากหัวหน้าก่อนตัดสินใจทำอะไร เพื่อให้หัวหน้ามั่นใจว่าเราทำงานอย่างรอบคอบ

หากเราปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของเราตามคำแนะนำข้างต้น 

จะช่วยให้เราทำงานร่วมกับหัวหน้าใหม่ได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

เพิ่มเติม:

หากหัวหน้าเป็นคนที่เข้าถึงยาก เราอาจลองขอความช่วยเหลือจากเลขาฯ ของหัวหน้า 

หรือเพื่อนร่วมงานที่รู้จักหัวหน้าดี

ควรให้เวลาในการปรับตัวเข้ากับหัวหน้าคนใหม่ อย่างน้อย 3-6 เดือน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังทำงานร่วมกับหัวหน้าใหม่

สรุป:

1. มองหัวหน้าเป็นพันธมิตร เขาสำเร็จ=เราสำเร็จ

2. Pro-Active เข้าหาเขา เพื่อเข้าใจเขาให้มากที่สุด

3. ขอทราบ Vision “ปรารถนาจะเห็นทีมเป็นอย่างไร”

4. ขอความรู้ “เขาวางแผนจะไปให้ถึงได้อย่างไรบ้าง”

5. ขอคำชี้แนะ “เราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้าง”

6. ขอแนวทาง “วิธีการทำงานร่วมกันควรเป็นอย่างไร”