งานนี้ถ้าคนที่ทำได้ดีที่สุดในโลกเป็นคนทำเขาจะทำออกมาอย่างไร

คนทำงานเก่ง สามารถทำให้งานทุกงานที่เขาทำออกมาได้ยอดเยี่ยม

ด้วยการตั้งคำถามว่า

“งานนี้ถ้าคนที่ทำเรื่องนี้ได้ดีที่สุดในโลก เป็นคนทำ เขาจะทำออกมาอย่างไร”

เราลองมาดูกันว่า งานธรรมดาต่อไปนี้ ถ้าเป็นคนเก่ง จะทำออกมาอย่างไม่ธรรมดาได้อย่างไร

1. เมื่อหัวหน้าขอให้ไปถ่ายเอกสารธรรมดา

2. เมื่อหัวหน้าขอให้จดบันทึกการประชุม

3. เมื่อหัวหน้าขอให้รวบรวมบทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

4. เมื่อหัวหน้าขอให้จองโรงแรมสัมมนา

5. เมื่อถูกมอบหมายให้นำเสนอแผนงานแทนหัวหน้า

1. เมื่อหัวหน้าขอให้ไปถ่ายเอกสารธรรมดา

คนที่ทำงานนี้ดีที่สุดจะตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเอกสารก่อนถ่ายเอกสาร 

เช่น ตรวจสอบว่ามีหน้าใดหายไปหรือไม่ และเสนอที่จะปรับปรุงการจัดเรียงหรือการนำเสนอของเอกสารหากจำเป็น 

ใช้เทคโนโลยีที่มีให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การใช้ฟังก์ชันการจัดเรียงอัตโนมัติหรือการปรับคุณภาพของการพิมพ์

ตรวจสอบการจัดเรียงหน้าให้ถูกต้องก่อนส่งมอบ และส่งมอบด้วยซองที่สวยงาม/เหมาะสม

2. เมื่อหัวหน้าขอให้จดบันทึกการประชุม

นอกเหนือจากการจดบันทึกสิ่งที่ถูกพูดในการประชุมแล้ว 

คนที่เก่งที่สุดอาจจะจดจำและบันทึกบริบท น้ำเสียง และปฏิกิริยาที่ไม่ได้พูดออกมา 

เขาอาจใช้ระบบสัญลักษณ์เฉพาะหรือการจดบันทึกแบบกราฟิกเพื่อทำให้ข้อมูลสามารถสรุปและเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

หลังจากนั้น เขาอาจจะส่งสรุปข้อสำคัญและการดำเนินการที่ต้องทำต่อไปให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน

3. เมื่อหัวหน้าขอให้รวบรวมบทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

คนที่ทำงานนี้ได้ดีที่สุดจะทำการวิจัยอย่างละเอียด 

ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

และประเมินข้อมูลทั้งหมดอย่างวิเคราะห์เชิงลึก 

เขาอาจใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อทำนายแนวโน้มและผลกระทบต่อภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 

เขายังอาจจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้ เพื่อที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้

4. เมื่อหัวหน้าขอให้จองโรงแรมสัมมนา

คนที่ทำงานนี้ได้ดีที่สุดจะคำนึงถึงความต้องการและความสะดวกของทุกคนที่เข้าร่วม 

เขาจะทำการวิจัยโรงแรมต่างๆ พิจารณา

ทำเลที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเพิ่มเติมที่โรงแรมนั้นๆ มอบให้ 

เขาอาจจะเจรจาเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุดและเตรียมแผนสำรองในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

5. เมื่อถูกมอบหมายให้นำเสนอแผนงานแทนหัวหน้า

คนที่เก่งที่สุดจะเตรียมตัวอย่างละเอียด 

ไม่เพียงแต่เข้าใจแผนงานนั้นๆ อย่างถ่องแท้เท่านั้น 

แต่ยังรวบรวมข้อมูลเชิงลึก 

คำถามที่อาจถูกถาม 

และข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจะต้องใช้ 

นอกจากนี้ เขาจะฝึกซ้อมการนำเสนอเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิผล 

รวมถึงการใช้เทคนิคการนำเสนอและเครื่องมือสนับสนุนที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการนำเสนอ

ในการทำงานแต่ละอย่าง การมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม รวมถึงการมีมุมมองที่สร้างสรรค์และการเตรียมตัวอย่างรอบคอบเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้งานที่ดีที่สุดสามารถถูกสร้างสรรค์ออกมาได้ ความสามารถในการคิดนอกกรอบและความเต็มใจที่จะทำเกินกว่าที่คาดหมายไว้เป็นคุณลักษณะที่ทำให้ผู้คนโดดเด่นและเป็นที่จดจำ