Speak More Succinctly: การพูดให้กระชับและชัดเจน

1. Speak more succinctly คืออะไร

2. มีประโยชน์อย่างไร

3. มีวิธีพัฒนาทักษะนี้ได้อย่างไร

4. ตัวอย่างผจก. ที่มีทักษะนี้ดีไม่ดี 3 กรณี

1. Speak more succinctly คืออะไร

การพูดอย่างกระชับคือการสื่อสารที่มุ่งไปที่ประเด็นอย่างชัดเจนโดยไม่มีคำฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น 

ซึ่งทำให้ข้อความเข้าใจได้ง่ายและจดจำได้ดี 

การพูดแบบนี้ช่วยให้ผู้ฟังสามารถจับจุดสำคัญและนำไปปฏิบัติได้ทันที 

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่ข้อมูลมีมากมายและเวลามีจำกัด

2. มีประโยชน์อย่างไร

– เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

– ลดเวลาที่เสียไปกับการพูดซ้ำซาก

– สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง

3. มีวิธีพัฒนาทักษะนี้ได้อย่างไร

– ฝึกการคิดและการวางแผนก่อนพูด

– ใช้คำที่ชัดเจนและมีความหมายที่แท้จริง

– หลีกเลี่ยงคำที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซาก

– มองหาคนต้นแบบจาก ที่ทำงาน ยูทูป พิธีกรข่าว

– ลองฝึกพูดแล้วอัดเทป แล้วขอ Feedback จาก Mentor หรือโค้ช 

4. ตัวอย่างผจก. ที่มีทักษะนี้ดีเทียบกับผจก.ที่ไม่มีทักษะนี้ดี 3 กรณี

1. การนำเสนอแผนงานของบริษัท:

ผจก.ที่ดี: “ปี 2024 บริษัทเราจะเน้นการขยายตลาดใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

ผจก.ที่ไม่ดี: “ในปี 2024 นะครับ เราอาจจะทำโปรเจ็คใหม่ ๆ มีหลายอย่างที่น่าสนใจ เราคิดว่าเราควรจะทำการขยายตลาดและอาจจะปรับปรุงกระบวนการผลิตเ่ชน (บลา บลา บลา…)”

2. การเล่าประวัติการทำงาน:

ผจก.ที่ดี: “ตั้งแต่เริ่มทำงาน ผมสามารถช่วยบริษัทเพิ่มยอดขายได้ 20% ใน 3 ปี”

ผจก.ที่ไม่ดี: “เริ่มแรกนะครับ เมื่อ 10 ปีก่อน ผมเริ่มจากตำแหน่งล่างสุด ผ่านมาหลายโปรเจ็ค มีทั้งสำเร็จและล้มเหลว แต่ที่สำคัญ ใน 3 ปีที่ผ่านมา ผมช่วยเพิ่มยอดขายได้… (บลา บลา บลา…)”

3. เมื่อมีการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลง:

ผจก.ที่ดี: “CEO ตัดสินใจไม่ซื้อ Notebook ใหม่ เราจะใช้งบในการอัพเกรดระบบ IT ที่มีอยู่”

ผจก.ที่ไม่ดี: “เรื่อง Notebook ใหม่นั้น ผมต้องขอโทษด้วย ทาง CEO บอกว่าเราไม่มีงบแล้ว งั้นเราลองดูว่าจะทำอย่างไรดี… (บลา บลา บลา…)”

การพูดอย่างกระชับไม่เพียงแต่ช่วยให้ข้อความถูกส่งไปยังผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่ยังช่วยให้ผู้พูดดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น 

สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นผู้นำในโลกของธุรกิจในปัจจุบัน 

การพัฒนาทักษะนี้ในตัวคุณเองและช่วยเหลือผู้อื่นในการพัฒนา

จะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นอย่างแน่นอนครับ