ไม่มีความสำเร็จอันใดจะได้มาโดยไม่มีการเสียสละ

บทความ: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Rodnae Productions


ความสำเร็จของเราแต่ละคน

ไม่ได้เกิดมาจากเราคนเดียว เริ่มต้นที่พ่อแม่ เลี้ยงดูเรามา

สถาบันการศึกษาที่รัฐจัดสรรงบสนับสนุน ซึ่งงบรัฐมาจากภาษีอากรของคนทั้งประเทศ

เราเข้าทำงาน เพราะบริษัทให้โอกาสเรา เราทำงานสำคัญเพราะหัวหน้าให้โอกาสเรา

เรามีประสบการณ์ จากการลองผิด บนค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้เราเก่งขึ้น ค่าตัวสูงขึ้น

พอเราเติบโตมีทีมงาน งานสำเร็จก็เพราะทีมงานทุกคนในองค์กร

แต่ว่าเรามักจะคิดว่า “เราได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราโดยลำพัง” การคิดเช่นนั้นจึงเป็นการเห็นแก่ตัว และยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

ลองเพิ่มมุมมองใหม่ดู…
บางเวลา เราก็ต้องเล่นบทผู้เสียสละบ้าง

เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ประสบความสำเร็จ

แสดงว่าการที่เรา สูญเสีย หรือไม่ได้มา มันก็ไม่ใช่การเสียเปล่า มันคือการเสียสละเพื่อใครบางคนต่างหาก

ไม่มีใครเสียสละตลอดเวลา และไม่มีใครที่จะกอบโกยได้ตลอดเวลา เราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันครับ

ลองพิจารณาด้วยใจเป็นกลางดูครับ

“ไม่มีความสำเร็จอันใดจะได้มาโดยไม่มีการเสียสละ หากเราประสบความสำเร็จโดยไม่เสียสละ แสดงว่ามีใครบางคนได้เสียสละก่อนหน้านี้ และหากว่าเราเสียสละแต่ไม่ประสบความสำเร็จ แสดงว่ามีใครบางคนจะประสบความสำเร็จ จากการเสียสละของเรา”

John C. Maxwell