3.5.11 ผู้บริหารที่เก่ง จะ Feedback ไม่เป็นทางการ

Feedback เรื่องสำคัญที่คนส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดี
แต่ว่าคนจะทำงานได้ผลงานดีขึ้น หากได้รับ Feedback สม่ำเสมอ

Feedback คือการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงาน

Feedback ให้ได้ทั้งแง่บวกคือทำได้ตามความคาดหวัง
หรือแง่ลบคือต่ำกว่าความคาดหวัง

Feedback มีประโยชน์คือ
ก. ทำให้คนทำงานต่ำกว่าความคาดหวังปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น
ข. คนที่ทำได้ตามความคาดหวังรักษาระดับผลงานที่ดีของตัวเอง
ค. คนที่ทำได้ตามความคาดหวังมีโอกาสสร้างผลงานเกินความคาดหวังง่ายขึ้น

น่าเสียดายที่ ผู้นำ/ผู้บริหาร/หัวหน้างาน ส่วนใหญ่ ไม่สันทัดในการให้ Feedback

จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 20 ปีในฐานะมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ
ผมโชคดีที่มีโอกาสทำงานกับหัวหน้าที่เก่ง ๆ หลายคนมาก
ผมสังเกตว่า คนเก่ง ๆ เหล่านี้ มีวิธีการให้ Feedback แบบไม่เป็นทางการตลอดเวลา

พวกเขาคุยกับผมบ่อย ๆ แบบไม่เป็นทางการ สัปดาห์ละ 10-15 นาที
และกินข้าวด้วยกันเฉลี่ยเดือนละครั้ง

ระหว่างที่เจอกันช่วงสั้น ๆ พวกเขาประยุกต์ใช้แนวทางเหล่านี้ครับ

  1. ถามถึงการตัดสินใจสำคัญที่ผ่านมา
  2. ถามถึงสิ่งที่จะทำในอนาคตอันใกล้
  3. ถามถึงเรื่องที่ต้องการให้ช่วย
  4. บอกสิ่งที่เห็นเขาทำได้ดีจากจุดแข็ง
  5. บอกสิ่งที่เขาควรปรับและแนวทางแก้ไข

การสนทนาสั้น ๆ ที่มีบ่อย ๆ
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลงานแบบไม่เป็นทางการ

แต่เป็นกระบวนการให้ Feedback ที่มีประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง

ดังนั้น เมื่อถึงการประเมินผลปลายปี
จึงมีข้อมูลมากพอจะบันทึกลงในแบบฟอร์ม
และการทำงานได้รับการจัดการแก้ไขไปแล้ว
จากการสนทนากันในระหว่างทำงาน

อย่ารอที่จะให้ Feedback ตอนการประเมินผลปลายปีเลยครับ

หากปีนี้ทำไม่ทัน ก็ลองประยุกต์ใช้ในปีหน้าละกันครับ