3.4.3 การเป็นหัวหน้าคน คือโอกาสของการ ถูกจ้าง ให้ไปทำบุญ

เพราะอะไร

เพราะ “หัวหน้า คือคนที่มีโอกาสทำบุญ หรือทำบาป ได้มากกว่าคนอื่น” เหตุผลก็คือ…

  • หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทำงานได้ดีคือ หัวหน้า
  • หนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้คนลาออกคือ หัวหน้า

หัวหน้าจึงสามารถที่จะเลือกทำความดี และสร้างบุญกุศลได้ด้วยการ

ก. เมตตา สอนงานให้คนทำงานได้ดี
ข. กรุณา ให้อภัยเมื่อคนทำพลาด
ค. ยินดี Feedback เมื่อเห็นเขาทำได้ดี
ง. ยุติธรรม ส่งเสริมคนตามผลงาน

ในทางกลับกัน หัวหน้าอาจจะไม่รู้ตัว ปฎิบัติไม่ดีต่อลูกน้อง และสร้างบาปให้กับตนเอง เช่น

a. ไม่เมตตา ไม่สอนงาน ให้ลองผิดลองถูกเอง จนลูกน้องเครียดเกินเหตุ
b. ไม่กรุณา เมื่อผิดตำหนิจนเกินสมควร ทำให้เขาเจ็บช้ำใจ
c. ไม่ยินดี ใครจะทำดีอย่างไรไม่เคยชม ระแวงว่าชมแล้วคนจะเหลิง จนคนหมดกำลังใจ
d. ไม่ยุติธรรม ส่งเสริมเฉพาะคนใกล้ชิดที่เชื่อฟัง ทำให้คนเกิดอิจฉาริษยา

ดังนั้น เราจึงควรเลือกที่จะทำความดีในที่ทำงานทุก ๆ วัน

ผลดีที่ท่านได้รับคือ ผลงานโดยรวมของทีมดีขึ้น และคนมีความสุขขึ้นด้วย

หลายคนรอเสาร์/อาทิตย์ค่อยไปทำบุญ และต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลา

ในขณะที่เราเองสามารถจะไปทำบุญทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ แถมได้ค่าจ้างในการทำบุญ (เป็นเงินเดือน) อีกด้วย