3.3.30 พัฒนาคนที่จะมาแทนเรา

การพัฒนาคนที่จะมาแทนเราในอนาคต
เป็นบทบาทสำคัญสำหรับหัวหน้า

เพราะทำให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร
และยังเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของทีมงานอีกด้วย

วิธีการ

 1. ระบุคนที่จะมาแทนเราอย่างน้อยสองคน
 2. วางแผนร่วมกับแต่ละคน
 3. ระบุคุณสมบัติที่ต้องการในอนาคต
 4. ระบุสิ่งที่ต้องพัฒนาให้พร้อม
 5. วางแผนพัฒนาด้วย 70-20-10 Rule
 6. ลงมือพัฒนา ติดตามผลและปรับแผน
 7. ประกบโดยทำให้ดูระยะหนึ่ง (Job Shadowing)

ตัวอย่าง

สมศักดิ์วางแผนจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวในสามปีข้างหน้า ปัจจุบันเขาเป็น ผอ.ฝ่ายการตลาด

 1. เขามีคนรายงานตรงห้าคน เขาระบุมัทนา ผจก.ขาย และ เด่น ผจก.ตลาด เป็นคนที่จะมารับช่วงต่อในตำแหน่งเขาในอนาคต
 2. เขาวางแผนร่วมกับมัทนา และเด่น โดยการประชุมรายบุคคล
 3. จากการประเมิน ในอนาคตตำแหน่งผอ.การตลาดต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทกำหนด 6 ข้อ
 4. เมื่อประเมินแต่ละคนแล้วพบว่า มัทนาต้องยกระดับคุณสมบัติข้อ 4 ในขณะที่ เด่นต้องยกระดับข้อ 5
 5. วางแผนพัฒนาแต่ละคนด้วย 70-20-10 Rule คือเรียนรู้จากประสบการณ์ 70% เรียนรู้จากพี่เลี้ยง/โค้ช 20% และ เรียนรู้จากการฝึกอบรม 10%
 6. ลงมือพัฒนาตามแผน ติดตามผล และปรับแผนตามสมควร
  เมื่อครบสองปี ก็มาดูว่าใครเหมาะสมที่สุด
 7. ประกบโดยทำให้ดูระยะหนึ่ง (Job Shadowing)
  แล้วใช้เวลาที่เหลือ 1 ปีในการ Job Shadowing หรือประกบเป็นเงาตามตัวให้เห็นการทำงานจริง