3.3.18 สร้างความผูกพันของ Knowledge Workers แบบง่าย ๆ

ความผูกพันในงานหรือ Employee Engagement สร้างได้ไม่ยาก
ที่สำคัญต้องเข้าใจว่า การที่พนักงานอาจจะ Disengaged หรือผูกพันในงานต่ำลง อาจจะมาจากสองสาเหตุใหญ่ คือ 1. การทำงานในสิ่งที่ไม่ถนัด และ/หรือ 2. การขอความร่วมมือจากคนอื่น

ถ้าเราจำแนก Knowledge Workers ออกเป็นสามกลุ่มง่าย ๆ
กลุ่ม A ตั้งใจมาก เก่งมาก
กลุ่ม B ตั้งใจปานกลาง เก่งปานกลาง
กลุ่ม C ตั้งใจน้อย เก่งน้อย

คนทำงานส่วนใหญ่ จะทำงานได้พอ ๆ กัน ในงานทั่ว ๆ ไป
แต่พอถึงบางงานที่อาจจะไม่ถนัดสำหรับคนบางคน
หรือบางงานที่อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนอื่น

ปัจจัยเรื่องความตั้งใจ และความเก่งจะมีนัยสำคัญ
คนกลุ่ม A มักจะจัดการงานไปได้ โดยอาจจะทุ่มเทมากกว่าหรือด้วยความสามารถที่สูงกว่า
ในขณะที่คนกลุ่ม B และ C จะเริ่ม ติดขัด ในงานที่ยาก เพราะไม่ถนัดแต่ก็พยายามทำเพราะเห็นคนอื่นก็ทำได้
หรือคนกลุ่ม B และ C ที่ไม่ถนัดในการขอความร่วมมือ/โน้มน้าว/ประสานงาน จากคนอื่น จะปล่อยให้งานนั้นค้างไว้เพราะอึดอัดใจในการสื่อสารปฎิสัมพันธ์กับคนอื่น

หากหัวหน้าไม่เข้าใจ อาจจะมองว่าคนกลุ่ม B/C ดูเหมือนไม่รับผิดชอบ หรือ ผลัดวันประกันพรุ่ง
แทนที่จะพยายามช่วยเหลือสนับสนุน อาจจะตำหนิ และทำให้ความ Trust ซึ่งกันและกันน้อยลง

หัวหน้าสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยคำถาม 5 ข้อนี้ครับ

โดยหัวหน้าให้เวลาสัปดาห์ละ 15 นาทีต่อลูกทีม 1 คน ถามเขาว่า

ก. สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างไรบ้าง
ข. สัปดาห์ที่ผ่านมา งานที่คุณทำ ด้วยความรัก คืองานอะไรบ้าง
ค. สัปดาห์ที่ผ่านมา งานที่คุณทำ แต่ไม่ชอบ คืองานอะไรบ้าง
ง. สัปดาห์หน้า ลำดับความสำคัญ ของงานคุณคืออะไรบ้าง
จ. สัปดาห์หน้า คุณต้องการการสนับสนุน อะไรจากหัวหน้าบ้าง

ส่วนตัวแล้ว ผมยังเห็นประโยชน์อื่น ๆ อีกเช่น เป็นการบูรณาการ KPI, Coaching, Feedback เข้าด้วยกัน
ผมได้ลองให้ลูกค้าหลายคนทำแล้ว ผลตอบรับดีมากครับ
ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูได้เลยครับ

คำถามห้าข้อนี้ พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิด Check-In จากหนังสือของ Marcus Buckingham ชื่อ Love and Work ครับ